afwatering

Eigenschappen

VoorkeurslabelafwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.
DefinitieDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. naar een lozingspuntHet punt waar door middel van een werk water in een oppervlaktewater wordt gebracht, zonder dat het water uit een ander oppervlaktewater afkomstig is. van het afwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23208&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.Breder
  • afvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afkoppelen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.
Rdf.jpg