afwateringsgebied

Eigenschappen

VoorkeurslabelafwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd.
DefinitieEen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. waaruit het water wordt afgevoerd.
SynoniemafwateringsgebiedenEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd., drainage basinEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd., discharge areaEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd.
Toelichting op definitieGebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met een gemeenschappelijke uitlaatOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Uitlaat voor de oppervlakte-afvoerDebiet uit een gebied..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25105&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy
Afbeelding vanriver basin en drainage basin
River basin & drainage basinEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd. (INSPIREINSPIRE is "een EU-initiatief om een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa tot stand te brengen die erop gericht is om ruimtelijke of geografische informatie toegankelijker en interoperabeler te maken voor een breed scala aan doeleinden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling ")

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd.Gerelateerd
  • afvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afwateringssysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdafwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd.
Rdf.jpg