integraal waterbeheer


Eigenschappen

Voorkeurslabelintegraal waterbeheer
DefinitieDe gedachte dat watersystemen beheerd (moeten) worden in samenhang met de functies en het gebruik van oppervlaktewater én die van de omgeving.
Toelichting op definitieDit houdt in dat ook aspecten zoals herstel en inrichting van waterlopen, grondwaterbeheer, diffuse verontreiniging, waterbodemsanering en internationale stroomgebieden, hierin betrokken worden. (bron: Handleiding Beheersplan Nat (BPN) / Aquo)


Deze wijze van beheren beoogt de watersystemen met de daarmee samenhangende bodems en oevers, het grondwater met alle erin voorkomende stoffen en levensgemeenschappen, maar ook de erbij betrokken belangen en functies geïntegreerd te benaderen en zoveel mogelijk als één geheel te beheren. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3f1b4b3f-4526-4baa-a901-89e57fa9b6e5
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
integraal waterbeheerBreder
integraal waterbeheerBron van
integraal waterbeheerDeel van
integraal waterbeheerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg