opwaaiing


Eigenschappen

Voorkeurslabelopwaaiing
Definitie(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.
Publieksvriendelijke toelichtingEen stijging van het waterpeil als gevolg van de wind.
Toelichting op definitie(bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (aangepast). / Aquo / DIV)


Een stijging van het waterpeil als gevolg van de wind. (bron: Aquo)

Opwaaiing is een waterstandsverhoging ten gevolge van wrijving tussen wind en water. Door deze wrijving wordt de bovenste laag van het water met de wind meegevoerd. Aan de bovenwindse zijde wordt het water weggeblazen met een verhoging van de waterstand aan de benedenwindse zijde tot gevolg. Opwaaiing is hiermee het tegenovergestelde van afwaaiing. (bron: Binnenvaart begrippen))

Waterstandsverhoging aan een oever t.g.v. opstuwing van het water door de wind. In een ondiepe zee of meer kan zodoende een waterstandsverschil ontstaan tussen de bovenwindse en benedenwindse oever. Dit verschijnsel wordt opwaaiing respectievelijk afwaaiing genoemd. De grootte van de opwaaiing is onder meer afhankelijk van de windkracht, de windrichting, de windduur, de afmetingen van het windveld en de diepte van de zee of het meer. berekening: Dh = i • l ; i = c • U2/ (g • d) waarin: Dh = opwaaiing / afwaaiing [m] ; i = opwaaiings-verhang* [-] ; l = strijklengte*; c = coëfficiënt = 3.5•10-6 á 4•10-6 [-] ; U = windsnelheid [m/s] ; g = zwaartekrachtsversnelling [m/s2] ; d = waterdiepte [m]. (bron: InfraWiki)
Voorbeeldhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXMKXbxfeJYvz30vsStmU4_UAJ5UkeJ7eP_Q&usqp=CAU
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0be4500f-cc12-4071-bf9d-c67c7451d7af, https://www.aquo.nl/index.php/Id-ff1dff6c-9958-4ed2-8bd5-ac3f3fce18fb, https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?woord=oph, https://www.infrawiki.nl/index.php/begrippenlijst/747-opwaaiing-set-up
Afbeelding vanopwaaiing en afwaaiing
Opwaaiing en afwaaiing.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
opwaaiingBreder
opwaaiingBron van
opwaaiingGerelateerd
opwaaiingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lokale opwaaiing (Begrip)Brederopwaaiing
afwaaiing (Begrip)Gerelateerdopwaaiing
strijklengte (Begrip)Gerelateerdopwaaiing
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Gerelateerdopwaaiing
Rdf.jpg