opwaaiing

Eigenschappen

Voorkeurslabelopwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.
Definitie(mate van de) verhoging van het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. onder invloed van de windBewegende lucht..
Publieksvriendelijke toelichtingEen stijging van het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. als gevolg van de windBewegende lucht..
Toelichting op definitieVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (aangepast).

Een stijging van het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. als gevolg van de windBewegende lucht..

Opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. is een waterstandsverhoging ten gevolge van wrijving tussen windBewegende lucht. en waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Door deze wrijving wordt de bovenste laag van het water met de windBewegende lucht. meegevoerd. Aan de bovenwindse zijde wordt het water weggeblazen met een verhoging van de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. aan de benedenwindse zijde tot gevolg. Opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. is hiermee het tegenovergestelde van afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind..

Waterstandsverhoging aan een oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. t.g.v. opstuwing van het water door de windBewegende lucht.. In een ondiepe zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. kan zodoende een waterstandsverschil ontstaan tussen de bovenwindse en benedenwindse oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.. Dit verschijnsel wordt opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. respectievelijk afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. genoemd. De grootte van de opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. is onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. afhankelijk van de windkrachtDe typering voor de windsnelheid volgens de schaal van Beaufort waarbij de typering de gemiddelde windsnelheid gemeten in tien minuten is., de windrichtingDe richting van waaruit de wind waait., de windduur, de afmetingen van het windveld en de diepte van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. of het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.. berekening: Dh = i • l ; i = c • U2/ (g • d) waarin: Dh = opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. / afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. [mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.] ; i = opwaaiings-verhangHet verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meter per kilometer, derhalve een dimensieloos getal).* [-] ; l = strijklengte*; c = coëfficiënt = 3.5•10-6 á 4•10-6 [-] ; U = windsnelheidDe gemiddelde snelheid van luchtdeeltjes in de (buiten) lucht. [mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie./s] ; g = zwaartekrachtsversnelling [mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie./s2] ; d = waterdiepte [mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.].
Voorbeeldhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXMKXbxfeJYvz30vsStmU4_UAJ5UkeJ7eP_Q&usqp=CAU
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-0be4500f-cc12-4071-bf9d-c67c7451d7af, https://www.aquo.nl/index.php/Id-ff1dff6c-9958-4ed2-8bd5-ac3f3fce18fb, https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?woord=oph, https://www.infrawiki.nl/index.php/begrippenlijst/747-opwaaiing-set-up
Afbeelding vanopwaaiing en afwaaiing
Opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. en afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.Breder
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.Gerelateerd
  • wind (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
lokale opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederopwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdopwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.
Rdf.jpg