verlaging van het peil onder invloed van de wind.

Eigenschappen

Voorkeurslabelverlaging van het peil onder invloed van de wind.(mate van de) verlaging van het waterpeil onder invloed van de wind.
Definitie(mate van de) verlaging van het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. onder invloed van de windBewegende lucht..
Toelichting op definitieAfwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. is een waterstandsverlaging ten gevolge van wrijving tussen windBewegende lucht. en waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Door deze wrijving wordt de bovenste laag van het water met de windBewegende lucht. meegevoerd. Aan de bovenwindse zijde wordt het water weggeblazen met een verlaging van de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. tot gevolg. AfwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. is hiermee het tegenovergestelde van opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind..

De bovenlaag van het water stroomt met de windBewegende lucht. mee waardoor een hellend wateroppervlak ontstaat. Dit vlak blijft bestaan zolang de windBewegende lucht. waait en dus de wrijving in stand blijft. Onder het wateroppervlak ontstaat vervolgens een stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. die het tekort aan water bij afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. wil compenseren met het overschot aan water aan de zijde van opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind.. De grootte van deze compenserende stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. is afhankelijk van de beschikbare waterdiepte. Bij ondieper water zal deze stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. kleiner zijn en dus zal de waterstandsverlaging door afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. groter blijven.

Als voorbeeld kun je denkenRationele activiteit die plaatsvindt binnen de geest (mind) van een persoon, en die resulteert in gedachten. aan een westerstorm. De windBewegende lucht. waait dan vanuit Engeland over de Noordzee naar Nederland. Engeland is dan de benedenwindse zijde en daar zal afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind. optreden. Het water wordt immers in de richting van Nederland geblazen. Aan de Nederlandse kust treedt vervolgens opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. op.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-0e981f27-660d-4904-98bd-68e9257103b3, https://nl.wikipedia.org/wiki/Afwaaiing
Afbeelding vanopwaaiing en afwaaiing
Opwaaiing(mate van de) verhoging van het waterpeil onder invloed van de wind. en afwaaiingVerlaging van het peil onder invloed van de wind..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
verlaging van het peil onder invloed van de wind.(mate van de) verlaging van het waterpeil onder invloed van de wind.Breder
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
verlaging van het peil onder invloed van de wind.(mate van de) verlaging van het waterpeil onder invloed van de wind.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
verlaging van het peil onder invloed van de wind.(mate van de) verlaging van het waterpeil onder invloed van de wind.Gerelateerd
  • wind (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
verlaging van het peil onder invloed van de wind.(mate van de) verlaging van het waterpeil onder invloed van de wind.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg