wind

Eigenschappen

VoorkeurslabelwindBewegende lucht.
DefinitieBewegende luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer..
Toelichting op definitieDoorgaans wordt er een natuurlijke, verticale luchtstroom mee bedoeld. WindBewegende lucht. wordt veroorzaakt door verschillen in de atmosferische drukUitdrukking voor het gewicht van de aarde omringende gassen.De luchtdruk is de hydrostatische druk die lucht uitoefent op voorwerpen, vloeistoffen en gassen die zich in de aard atmosfeer bevinden. Luchtdruk bestaat omdat lucht onder invloed staat van de zwaartekracht van de aarde en daarom gewicht heeft. Luchtdruk werkt in alle richtingen., die op hun beurt voornamelijk het gevolg zijn van temperatuurverschillen.

WindBewegende lucht. is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer. Deze ontstaat door horizontale luchtdrukverschillen, waarna de kracht en richting worden beïnvloed door de draaiing van de aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. en eventueel de wrijving met het aardoppervlak.

De dominante windrichtingDe richting van waaruit de wind waait. over het aardoppervlak en de straalstromen hoger in de atmosfeer worden beschreven door drie zogenaamde circulatiecellen:

Hadleycellen, tussen de evenaar en de 30e breedtegraad Ferrelcellen, tussen 30e breedtegraad en 60e breedtegraad polaire cellen, tussen de 60e breedtegraad en de pool De circulatiecellen geven aan wat de dominante windrichtingDe richting van waaruit de wind waait. (noord/zuid) is op een bepaalde breedtegraad en bepalen ook in welke zonesStreek, gebied tussen zekere begrenzingen. meestal hoge- of lagedrukgebieden liggen. Hoewel dit een eenvoudig patroon lijkt, is de werkelijkheid ingewikkelder. Zie verder: Atmosferische circulatie.

Door drukverschillen rond (vooral hoge) gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. ontstaat ook een hardere windBewegende lucht., vergelijkbaar met tocht.

De windBewegende lucht. kan sterk variëren in snelheid. Als de windBewegende lucht. kortstondig en snel toeneemt spreekt men van een windstoot of een (windBewegende lucht.)vlaag. De windsnelheidDe gemiddelde snelheid van luchtdeeltjes in de (buiten) lucht. wordt uitgedrukt in een getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. van de schaal van Beaufort, in mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie./s of, in de meteorologie minder gebruikelijk, in km/h. In de luchtvaart wordt de windsnelheidDe gemiddelde snelheid van luchtdeeltjes in de (buiten) lucht. aangegeven in knopen. De termen 'windkrachtDe typering voor de windsnelheid volgens de schaal van Beaufort waarbij de typering de gemiddelde windsnelheid gemeten in tien minuten is.' of 'windsterkte' worden ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gebruikt, maar zijn formeel onjuist, omdat deze grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. wordt uitgedrukt in de eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. van snelheid. De windsnelheidDe gemiddelde snelheid van luchtdeeltjes in de (buiten) lucht. heeft veel effect op de gevoelstemperatuur die iemand ervaart. Bij harde windBewegende lucht. en vorst noemt men dit verschijnsel windchill.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30411&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wind_(meteorologie)
Afbeelding vanpiek-harde-wind-voorbij-wind-neemt-in-loop-van-avond-verder-af.jpg
Harde windBewegende lucht. aan de kustWaterkant langs een zee..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
windBewegende lucht.Breder
  • natuurlijk proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
windBewegende lucht.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
windBewegende lucht.Deel van
  • advectie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • windrichting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
windBewegende lucht.Gerelateerd
  • aanlandige wind (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • aanwakkeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • beneden de wind (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
winderosie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwindBewegende lucht.
windrichting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwindBewegende lucht.
windsnelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwindBewegende lucht.
afwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwindBewegende lucht.
golf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwindBewegende lucht.
opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwindBewegende lucht.
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwindBewegende lucht.
Rdf.jpg