wind


Eigenschappen

Voorkeurslabelwind
DefinitieBewegende lucht.
Synoniemstorm, stormen, briesje, tocht, waaien, waait
Toelichting op definitieDoorgaans wordt er een natuurlijke, verticale luchtstroom mee bedoeld. Wind wordt veroorzaakt door verschillen in de atmosferische druk, die op hun beurt voornamelijk het gevolg zijn van temperatuurverschillen. (bron: Wijk, J van der, Taal van het Water / Aquo)

Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer. Deze ontstaat door horizontale luchtdrukverschillen, waarna de kracht en richting worden beïnvloed door de draaiing van de aarde en eventueel de wrijving met het aardoppervlak.

De dominante windrichting over het aardoppervlak en de straalstromen hoger in de atmosfeer worden beschreven door drie zogenaamde circulatiecellen:

Hadleycellen, tussen de evenaar en de 30e breedtegraad Ferrelcellen, tussen 30e breedtegraad en 60e breedtegraad polaire cellen, tussen de 60e breedtegraad en de pool De circulatiecellen geven aan wat de dominante windrichting (noord/zuid) is op een bepaalde breedtegraad en bepalen ook in welke zones meestal hoge- of lagedrukgebieden liggen. Hoewel dit een eenvoudig patroon lijkt, is de werkelijkheid ingewikkelder. Zie verder: Atmosferische circulatie.

Door drukverschillen rond (vooral hoge) gebouwen ontstaat ook een hardere wind, vergelijkbaar met tocht.

De wind kan sterk variëren in snelheid. Als de wind kortstondig en snel toeneemt spreekt men van een windstoot of een (wind)vlaag. De windsnelheid wordt uitgedrukt in een getal van de schaal van Beaufort, in m/s of, in de meteorologie minder gebruikelijk, in km/h. In de luchtvaart wordt de windsnelheid aangegeven in knopen. De termen 'windkracht' of 'windsterkte' worden ook wel gebruikt, maar zijn formeel onjuist, omdat deze grootheid wordt uitgedrukt in de eenheid van snelheid. De windsnelheid heeft veel effect op de gevoelstemperatuur die iemand ervaart. Bij harde wind en vorst noemt men dit verschijnsel windchill. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-491ea7ae-62f6-4524-a86a-a4232289e70b, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wind_(meteorologie)
Afbeelding vanpiek-harde-wind-voorbij-wind-neemt-in-loop-van-avond-verder-af.jpg
Harde wind aan de kust.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
windBreder
windBron van
windDeel van
windGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
storm (Begrip)Brederwind
winderosie (Begrip)Brederwind
windrichting (Begrip)Brederwind
windsnelheid (Begrip)Brederwind
aanwakkeren (Begrip)Gerelateerdwind
afwaaiing (Begrip)Gerelateerdwind
beneden de wind (Begrip)Gerelateerdwind
hogerwal (Begrip)Gerelateerdwind
lage wal (Begrip)Gerelateerdwind
oppervlaktegolf (Begrip)Gerelateerdwind
opwaaiing (Begrip)Gerelateerdwind
paraboolduin (Begrip)Gerelateerdwind
ruwheidlengte (Begrip)Gerelateerdwind
strijklengte (Begrip)Gerelateerdwind
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Gerelateerdwind
Rdf.jpg