winterpeil


Eigenschappen

Voorkeurslabelwinterpeil
Afkortingwp
DefinitieNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de winter bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de winter. Het winterpeil is vastgesteld in het peilbesluit.
Synoniemwinterpeilen
Toelichting op definitieIn de winter is minder of geen behoefte aan water voor de groei van planten en bomen in de natuur en voor landbouwgewassen. Ook is de verdamping kleiner dan in de zomer. De waterstand in sloten en vaarten stijgt hierdoor. Daarom stellen waterschappen een winterpeil in. Dit peil is lager dan het zomerpeil.

Hiermee zorgen de waterschappen voor voldoende water voor landbouw, natuur en andere doeleinden. De verlaging van het zomerpeil naar het waterpeil gebeurt geleidelijk om schade aan de oevers te voorkomen.

Een vast peil dat in de winterperiode (meestal september tot april) wordt gehanteerd. De periode wordt in het peilbesluit vastgelegd en mag ook afhangen van de weersgesteldheid. (Bron: HDSR)

In de wintermaanden is de hoeveelheid neerslag groter dan de verdamping. Hierdoor stijgt de grondwaterstand. In de winter wordt de waterstand in sloten en kanalen op een lager peil ingesteld. Dit wordt het winterpeil genoemd.

Wateroverlast door een te hoge grondwaterstand wordt zo voorkomen. Door het lagere peil stroomt er grondwater naar de sloten, en wordt het teveel aan water afgevoerd. (Bron: Droogte begrippen & waterschap Noorderzijlvest)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440, https://hdsr.begrippenxl.nl/Id-19c32c03-21ef-75ff-a448-48ebdafd2718
Bijna overeenkomsthttps://www.ensie.nl/anw/winterpeil, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/winterpeil
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
winterpeilBreder
winterpeilBron van
winterpeilDeel van
winterpeilGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
winterstreefpeil (Begrip)Brederwinterpeil
stuwpeil (Begrip)Gerelateerdwinterpeil
Rdf.jpg