laagwater


Eigenschappen

Voorkeurslabellaagwater
DefinitieDe laagste stand van het water in een bepaalde periode.
Toelichting op definitieIn een getijdegebied is dit de laagste stand van het water in een getijperiode (12 uur en 25 minuten). Op een rivier heeft het getij nog invloed op de benedenloop. Van een laagwater op een rivier (boven- en benedenloop) is sprake als er een lagere afvoer dan gemiddeld is (bijv. door droogte). (bron: Aquo/RWS)


(Toestand met de) laagste waterstand gedurende één volledige tijgang ter plaatse. / Toestand van lage rivierstand. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-28266b63-0890-41fc-8a12-b494191f529d
Afbeelding vangetij termen
Afbeelding URLhttps://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Getij_termen.png?width=500px
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
laagwaterBreder
laagwaterBron van
laagwaterDeel van
laagwaterGerelateerd
laagwaterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
agger (Begrip)Gerelateerdlaagwater
eb (Begrip)Gerelateerdlaagwater
gemiddeld laagwater lijn (Begrip)Gerelateerdlaagwater
getijverschil (Begrip)Gerelateerdlaagwater
Rdf.jpg