waterspiegel

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.
DefinitieHet grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond tussen water en luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer..
SynoniemwaterspiegelsHet grensvlak tussen water en lucht.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: UIVO-W Een waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. of wateroppervlak is het grensvlakEen horizontaal scheidend vlak tussen twee of meer lagen in de ondergrond tussen water en luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer.. Deze term wordt veelvuldig gebruikt wanneer ter sprake wordt gebracht de verticale verandering van een waterniveauKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. ten opzichte van vaste objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie., bijvoorbeeld de waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. van een meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. of zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. daalt of rijst ten opzichte van de wal. Het landequivalent is maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-fb1b9624-2f87-4f52-a186-4096b807fc05, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterspiegel
Afbeelding vanwaterspiegel & ronde betonnen duiker

WaterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. & ronde betonnen in duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken..

Lunersee, waterspiegel

WaterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. (Lunersee Oostenrijk)
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.Deel van
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.Gerelateerd
  • waterlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
buistoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwaterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.
peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanwaterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.
bergende breedte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht.
Rdf.jpg