agger

Eigenschappen

VoorkeurslabelaggerKleine rijzing en daling van de zeespiegel tijdens de laagwaterperiode.
DefinitieKleine rijzing en daling van de zeespiegelDe oppervlakte van de zee. tijdens de laagwaterperiode.
Toelichting op definitieDe verklaring van dit verschijnsel moet worden gezocht in het relatief geringe tijverschil ter plaatse en de faseverschillen tussen de twee- en viermaaldaagse getijdenHet periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon..

Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986.

AggerKleine rijzing en daling van de zeespiegel tijdens de laagwaterperiode. is een fase van het getij waarbij het water van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. een kortstondige rijzing maakt tijdens de ebDe toestand van laagwater..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-e6539ef8-4517-4c7a-b8e4-8b03bd62c6a6, https://nl.wikipedia.org/wiki/Agger_(getijde)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aggerKleine rijzing en daling van de zeespiegel tijdens de laagwaterperiode.Breder
  • zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aggerKleine rijzing en daling van de zeespiegel tijdens de laagwaterperiode.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aggerKleine rijzing en daling van de zeespiegel tijdens de laagwaterperiode.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg