eb

Eigenschappen

VoorkeurslabelebDe toestand van laagwater.
DefinitieDe toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van laagwater.
Toelichting op definitieEbDe toestand van laagwater. is een fase van het getij waarbij het zeewater daalt of afgaat. De fase van opkomend of rijzend water heet vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst..

EbDe toestand van laagwater. en vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. ontstaan onder invloed van de maan en de zon. Aan het einde van de ebperiode is de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. minimaal: dit heet 'laagwater' of 'laagtij'. Bij ondiep waterHiervan spreekt men wanneer de diepte kleiner is dan de helft van de golflengte. kan de zeebodem tijdens laagwater droog komen te staan, waardoor de kuststrook, zoals bij een strand, breder kan worden. In de Waddenzee vallen bij laagwater zandplaten droog, waardoor men er kan wadlopen.

De hele periodeBepaalde tijdsduur. van afgaand waterHet dalen van de waterspiegel na het veranderen van de vloedstroom in de ebstroom. , dus direct vanaf het moment van hoogwaterHoogwater is het bereiken van een bepaald kritisch waterpeil in zeeën of rivieren, dat soms leidt tot overstromingen.De hoogste getijstand., heet ebDe toestand van laagwater..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24715&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eb

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ebDe toestand van laagwater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
ebDe toestand van laagwater.Gerelateerd
  • vloed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • zee (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ebDe toestand van laagwater.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afgaand water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdebDe toestand van laagwater.
dagelijkse ongelijkheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdebDe toestand van laagwater.
getij (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdebDe toestand van laagwater.
vloed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdebDe toestand van laagwater.
Rdf.jpg