eb


Eigenschappen

Voorkeurslabeleb
DefinitieDe toestand van laagwater.
Synoniemebbe
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Stroom in de richting die overheerst bij afgaand water. Het dalen van de waterspiegel na het veranderen van de vloedstroom in de ebstroom. (bron: DIV)

Eb is een fase van het getij waarbij het zeewater daalt of afgaat. De fase van opkomend of rijzend water heet vloed.

Eb en vloed ontstaan onder invloed van de maan en de zon. Aan het einde van de ebperiode is de waterstand minimaal: dit heet 'laagwater' of 'laagtij'. Bij ondiep water kan de zeebodem tijdens laagwater droog komen te staan, waardoor de kuststrook, zoals bij een strand, breder kan worden. In de Waddenzee vallen bij laagwater zandplaten droog, waardoor men er kan wadlopen.

De hele periode van afgaand water, dus direct vanaf het moment van hoogwater, heet eb.

(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-eb56ba52-7ea4-4ef7-bee4-086e4c3c98e5, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eb
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ebBreder
ebBron van
ebGerelateerd
ebLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eboverschot (Begrip)Bredereb
eboverschot (Begrip)Bredereb
afgaand water (Begrip)Gerelateerdeb
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Gerelateerdeb
ebstroom (Begrip)Gerelateerdeb
laagwater (Begrip)Gerelateerdeb
reststroom (Begrip)Gerelateerdeb
springtij (Begrip)Gerelateerdeb
vloed (Begrip)Gerelateerdeb
vloedkentering (Begrip)Gerelateerdeb
Rdf.jpg