springtij


Eigenschappen

Voorkeurslabelspringtij
DefinitieHet of de meest ontwikkelde der getijden kort na nieuwe of volle maan.
Publieksvriendelijke toelichtingSpringtij treed op als de zon, maan en aarde in een lijn staan.
Synoniemspringvloed
Toelichting op definitieIn het Nederlandse getijgebied na 2 à 3 dagen). Naast de globale aanduiding waar het meervoud (getijden) in de definitie betrekking op heeft, kan, b.v. in berekeningen, een exact punt in de halve maancyclus worden gehanteerd. (Bron: CHO (416), gewijzigd / Aquo)


Springtij is de periode van het getij waarin het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is. Niet alleen het hoogwater is dan hoger dan gemiddeld, het laagwater is dan ook lager dan gemiddeld.

Springtij treedt eens in de ongeveer 15 dagen op en volgt gemiddeld ruim twee etmalen op het moment dat de getijkrachten van de maan en die van de zon dezelfde richting hebben en elkaar maximaal versterken. Dat laatste is het geval wanneer zon, maan en aarde in een rechte lijn staan, dus tijdens nieuwe maan en volle maan. Springtij komt daarom tweemaal per synodische maand voor.

Springtij is het tegenovergestelde van doodtij.

De wisselende afstand van de maan tot de aarde heeft ook enige invloed op de sterkte van het getij. Wanneer deze afstand het kleinst is, het perigeum, dan is de invloed het grootst en wanneer de maan het verst van de aarde staat, het apogeum, dan is de invloed het kleinst. Elke 7,5 synodische maand (de volledige cyclus van volle maan naar nieuwe tot volgende volle maan) valt het perigeum samen met volle of nieuwe maan, wat de grootste getijdenkrachten oplevert. (Bron: Wikipedia)

Het meest ontwikkelde astronomische getij (c.q. de meest ontwikkelde astronomische getijden) optredend kort na nieuwe en kort na volle maan (in het Nederlandse tijgebied na twee à drie dagen). (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8a1ebb08-8bc6-4e52-9364-654295936c88, https://nl.wikipedia.org/wiki/Springtij
Afbeelding vanspringtij en doodtij

Springtij en doodtij.

1280px-Wimereux_Spring_Tide.jpg

Springtij in Wimereux bij Boulogne (Frankrijk): door de hogere waterstand bij springtij kunnen de golven bij geschikte wind over de dijk slaan.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
springtijBreder
springtijBron van
springtijGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
laag laag water spring (Begrip)Gerelateerdspringtij
Rdf.jpg