zeespiegel

Eigenschappen

VoorkeurslabelzeespiegelDe oppervlakte van de zee.
DefinitieDe oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt..
SynoniemzeeniveauDe oppervlakte van de zee.
Toelichting op definitieHet zeeniveauDe oppervlakte van de zee. is de gemiddelde hoogte van de zeespiegelDe oppervlakte van de zee. (het vlak van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.), als alle variaties die het gevolg zijn van de getijdenHet periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon. worden weggemiddeld. Er zijn twee manieren om de hoogte van het zeewater te metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid.: het absolute zeeniveauDe oppervlakte van de zee. ten opzichte van het middelpunt van de AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. en het relatieve zeeniveauDe oppervlakte van de zee. ten opzichte van de zeebodem.

Het zeeniveauDe oppervlakte van de zee. is het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van het volume vloeibaar water op AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. en van de gemiddelde temperatuur die de gemiddelde dichtheid van het water beïnvloedt. Veranderingen in het absolute zeeniveauDe oppervlakte van de zee. (zogenaamde eustatische veranderingen) zijn in de loop van de geologische tijdschaal en zelfs in de geschreven geschiedenis voorgekomen. Als er veel ijsVaste vorm van water die in de natuur gevormd wordt door: het bevriezen van water, het direct condenseren van atmosferische damp in kristallen, het samenpakken van sneeuw met of zonder de beweging van een gletsjer of impregnatie van poreuze sneeuwmassa's met water en het gevoegelijk bevriezen daarvan. op de poolkappen en in gletsjers is opgeslagen daalt de zeespiegelDe oppervlakte van de zee., in glaciale perioden (ijstijden) zelfs met vele tientallen metersEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie..

Het zeeniveauDe oppervlakte van de zee. wordt als referentievlakTweedimensionale ruimte die gebruikt wordt bij het bepalen van de loodrechte afstand van dat vlak tot punten in de (driedimensionale) ruimte. gebruikt om hoogte aan te duiden van locatiesAanduiding van de geografische plaats van een object. op het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. (zoals luchthavens en woonplaatsen) en van vliegtuigen in de luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30491&type=term
Afbeelding van300px-North_Sea_Sea_Level_RisksFr.png
Kwetsbaarheid voor zeespiegelstijgingDe stijging van de gemiddelde zeestand ten opzichte van NAP. bij locatiesAanduiding van de geografische plaats van een object. aan de Noordzee
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zeespiegelDe oppervlakte van de zee.Breder
  • zee (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zeespiegelDe oppervlakte van de zee.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zeespiegelDe oppervlakte van de zee.Deel van
  • zee (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zeespiegelDe oppervlakte van de zee.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
agger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederzeespiegelDe oppervlakte van de zee.
buioscillatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederzeespiegelDe oppervlakte van de zee.
zeespiegelstijging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederzeespiegelDe oppervlakte van de zee.
eb (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzeespiegelDe oppervlakte van de zee.
zee (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzeespiegelDe oppervlakte van de zee.
Rdf.jpg