vloed


Eigenschappen

Voorkeurslabelvloed
DefinitieDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
Synoniemopkomend water
Toelichting op definitie(bron: Aquo / DIV)


Vloed is een fase van het getij waarbij het water van de zee opkomt of rijst. De fase van afgaand of dalend water heet eb.

Zowel vloed als eb ontstaan onder invloed van de massa van de Maan en de Zon. Tijdens vloed komen hoger gelegen gedeelten van de kust onder water te staan. Grote zandplaten, zoals in de Waddenzee, de Oosterschelde of de Voordelta, die bij laagwater droogvallen, lopen bij vloed weer onder. Een geleidelijk naar zee aflopende kuststrook, zoals bij een strand, wordt smaller. De waterstand die aan het einde van de vloedperiode bereikt is, heet hoogwater of hoogtij.

De hele periode van rijzend water, dus meteen vanaf het moment van laagwater, heet vloed. Het tijdsverschil tussen het begin van de ene vloed en het begin van de daaropvolgende vloed is gemiddeld 12 uur en 25 minuten.

Bij volle maan en nieuwe maan zijn de getijkrachten sterker. Als gevolg daarvan komt het hoogwater in de dagen direct daarna sneller op en bereikt een hogere stand. We spreken dan van springvloed. De watersnood van 1953 werd veroorzaakt door een stormvloed als gevolg van een zware noordwesterstorm, in combinatie met springvloed.

Een tsunami is een vloedgolf die meestal door een aardbeving en/of een aardverschuiving wordt veroorzaakt en met het getij verder niets te maken heeft.. (bron: Wikipedia)

Het stijgen van de zeespiegel na laagwater. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f5f0ccc6-0d99-48d0-81ad-437106c8b9a8, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloed
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vloedBreder
vloedBron van
vloedGerelateerd
vloedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vloedkentering (Begrip)Bredervloed
vloedoverschot (Begrip)Bredervloed
vloedstroom (Begrip)Bredervloed
vloedvolume (Begrip)Bredervloed
afgaand water (Begrip)Gerelateerdvloed
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Gerelateerdvloed
eb (Begrip)Gerelateerdvloed
hoogwater (Begrip)Gerelateerdvloed
reststroom (Begrip)Gerelateerdvloed
springtij (Begrip)Gerelateerdvloed
Rdf.jpg