vloed

Eigenschappen

VoorkeurslabelvloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
DefinitieDe toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. waarin de vloedstroom overheerst.
Synoniemopkomend waterDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
Toelichting op definitieVloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. is een fase van het getij waarbij het water van de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. opkomt of rijst. De fase van afgaand of dalend water heet ebDe toestand van laagwater..

Zowel vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. als ebDe toestand van laagwater. ontstaan onder invloed van de massa van de Maan en de Zon. Tijdens vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. komen hoger gelegen gedeelten van de kust onder water te staan. Grote zandplaten, zoals in de Waddenzee, de Oosterschelde of de Voordelta, die bij laagwater droogvallen, lopen bij vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. weer onder. Een geleidelijk naar zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. aflopende kuststrook, zoals bij een strand, wordt smaller. De waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. die aan het einde van de vloedperiode bereikt is, heet hoogwater of hoogtijDe hoogste getijstand..

De hele periodeBepaalde tijdsduur. van rijzend waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., dus meteen vanaf het moment van laagwater, heet vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.. Het tijdsverschil tussen het begin van de ene vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. en het begin van de daaropvolgende vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. is gemiddeld 12 uur en 25 minuten.

Bij volle maan en nieuwe maan zijn de getijkrachten sterker. Als gevolg daarvan komt het hoogwater in de dagen direct daarna sneller op en bereikt een hogere stand. We spreken dan van springvloed. De watersnood van 1953 werd veroorzaakt door een stormvloedEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt. als gevolg van een zware noordwesterstorm, in combinatie met springvloed.

Een tsunami is een vloedgolf die meestal door een aardbeving en/of een aardverschuiving wordt veroorzaakt en met het getij verder niets te maken heeft..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29915&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloed

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.Gerelateerd
  • eb (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • getij (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • opkomend (Let op: pagina bestaat niet.)
  • zee (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afgaand water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
dagelijkse ongelijkheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
eb (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
getij (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst.
Rdf.jpg