loden

Eigenschappen

VoorkeurslabellodenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.
DefinitieHet metenMeten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Hiervoor kunnen meetinstrumenten worden gebruikt. Meting is echter niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele werkelijkheid. van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlakTweedimensionale ruimte die gebruikt wordt bij het bepalen van de loodrechte afstand van dat vlak tot punten in de (driedimensionale) ruimte..
SynoniempeilingHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak., peilenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.Kortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP., lodingHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak., lodingenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak., echopeilingHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak., echopeilingenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.
Toelichting op definitieDe bodemligging wordt vaak met een echoloodToestel dat de diepte aangeeft op basis van akoestische metingen. of ander meetinstrumentEen middel dat gebruikt wordt om een bepaald begrip (of onderdeel daarvan) te meten, dat wil zeggen: om de grootte van dat begrip in cijfers of getallen uit te drukken. bepaald.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26602&type=term
Afbeelding van800px-Sediment_echo-sounder_hg.png

Echoloding

Echosounder_systemen.jpg

Links, singlebeam echoloodEnkelvoudig echolood., rechts multibeam echoloodMultibeam echolood, ook wel padloder, is een apparaat dat gebruikt wordt aan boord van hydrografische onderzoeksschepen, om de afstand tot de zeebodem mee te kunnen berekenen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lodenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.Breder
  • landmeetkunde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • sound navigation and ranging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
lodenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
sound navigation and ranging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdlodenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.
Rdf.jpg