sound navigation and ranging

Eigenschappen

Voorkeurslabelsound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.
DefinitieSonarSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren. (sound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.) is een techniekTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst.Techniek levert een technische naam aan een onderdeel binnen de zuiveringsinfrastructuur dat een directe relatie heeft met het primaire proces.Technologie (Grieks: τέχνη: 'vakmanschap' en λογία: 'theorie') is het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en diensten, of ter verwezenlijking van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek. Technologie manifesteert zich in fysieke objecten en in organisatievormen. Ze maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen. die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.
SynoniemsonarSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren., SonarSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.
Toelichting op definitieEr wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve sonarBij actieve sonar zendt het sonarapparaat een geluidspuls uit, die men ook ping noemt, om nadien naar de weerkaatsing ervan te luisteren. en passieve sonarPassieve sonarapparaten luisteren alleen maar..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonar
Afbeelding van1920px-Sonar_Principle_EN.svg.png
Princype van actieve sonarBij actieve sonar zendt het sonarapparaat een geluidspuls uit, die men ook ping noemt, om nadien naar de weerkaatsing ervan te luisteren..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
sound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
sound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.Gerelateerd
  • loden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actieve sound navigation and ranging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.
loden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.
passieve sound navigation and ranging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersound navigation and rangingSonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of om andere voorwerpen te detecteren.
Rdf.jpg