peilgebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelpeilgebied
AfkortingGPG
DefinitieEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Synoniempeilgebieden
Toelichting op definitieEen afwateringsgebied is een gebied dat word begrenst door stroomscheidingen, waarbij afstromend water in dat gebied uiteindelijk terechtkomt bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, etc). Peilgebieden worden gedigitaliseerd op basis van veldinventarisatie van de detailafwatering en de AHN ondergrond. Indien in een gebied specifiek gevraagd wordt om afwaterende eenheden te digitaliseren, dan worden de peilgebieden gegenereerd uit de afwaterende eenheden (door deze samen te voegen tot één peilgebied).

Naast de bovengenoemde gegevenselementen kunnen aan het peilgebied relevante attributen worden gekoppeld, zoals de maaiveldhoogte, het grondgebruik, de grondwatertrappen, de grondwaterstanden, de bodemopbouw en normen ten aanzien van drooglegging, ontwateringdiepte en opbolling. (bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst (gewijzigd) / Aquo)

Een gebied met hetzelfde waterpeil. (bron: Hunze en Aa's)

Een gebied, waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen).

Per peilgebied worden één of meerdere peilen geregistreerd die gelden voor het peilbeheer in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil, minimum peil en maximum peil. (bron: DAMO)

Een gebied, waarin één waterstand wordt nagestreefd. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fe601dd1-cbfa-4e61-9b0e-53a842b58887, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/9-Dempen-schouwsloot-en-overig-oppervlaktewaterlichaam.pdf
Bijna overeenkomsthttps://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/PeilgebiedPraktijk.html
Afbeelding vanschema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied

Schema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied.

Alle afwaterende eenheden die samen afwaterende op een stuw, in de primaire watergang, vormen een peilgebied.

Alle peilgebieden die gezamenlijk afwateren op een gemaal vormen samen een bemalingsgebied.
Werkinstructiehttp://projecten/wiki/SitePages/Normblad%20Peilgebied.aspx
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilgebiedBreder
peilgebiedBron van
peilgebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peilgebied praktijk (Begrip)Brederpeilgebied
peilgebied vigerend (Begrip)Brederpeilgebied
afwateringseenheid (Begrip)Deel vanpeilgebied
af-/aanvoergebied (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
bemalinggebied (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
peil (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
peilbesluit (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
winterpeil (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
zomerpeil (Begrip)Gerelateerdpeilgebied
Rdf.jpg