zomerpeil


Eigenschappen

Voorkeurslabelzomerpeil
Afkortingzp
DefinitieNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de zomer bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de zomer. Het zomerpeil is vastgesteld in het peilbesluit.
Synoniemzomerpeilen
Toelichting op definitieIn de zomer is meer behoefte aan water voor de groei van planten en bomen in de natuur en voor landbouwgewassen. Ook is de verdamping groter dan in de winter. De waterstand in sloten en vaarten daalt hierdoor. Daarom stellen waterschappen een zomerpeil in. Dit peil is hoger dan het winterpeil.

Hiermee zorgt het waterschap voor voldoende water voor landbouw, natuur en andere doeleinden. De verhoging van het waterpeil naar het zomerpeil gebeurt geleidelijk om schade aan de oevers te voorkomen.

In de zomermaanden is de verdamping groter dan de neerslag. De waterstand in de sloten wordt dan op een hoger peil ingesteld: het zomerpeil. Water kan dan vanuit de sloten infiltreren naar het grondwater. Hiermee wordt voorkomen dat de grondwaterstand te ver daalt. Want dan kan verdroging van planten en schade aan funderingen van woningen ontstaan.

In droge perioden moet er dus water worden aangevoerd om de streefpeilen in de sloten te kunnen handhaven.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440
Bijna overeenkomsthttps://www.waterschappen.nl/overgang-winterpeil-naar-zomerpeil/, https://www.ensie.nl/anw/zomerpeil, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/zomerpeil
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zomerpeilBreder
zomerpeilBron van
zomerpeilDeel van
zomerpeilGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stuwpeil (Begrip)Gerelateerdzomerpeil
Rdf.jpg