maatgevende hoge waterstand

Eigenschappen

Voorkeurslabelmaatgevende hoge waterstand
AfkortingMHW
DefinitieHoogwaterstand, behorende bij de in de wet op de waterkering (art 3.2) gegeven Hoogwaterstand gebiedsfrequentie.
SynoniemMaatgevend Hoog Water, maatgevend hoog water
Toelichting op definitieDe waterstand die als uitgangspunt wordt genomen voor het ontwerpen van de versterking van primaire waterkeringen. Deze waterstand is opgenomen in het randvoorwaardenboek. (MHW xxxx, waarin xxxx is het jaar van vaststelling.)
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=30302&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevende hoge waterstandBron van
maatgevende hoge waterstandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg