maatgevende hoogwaterstand


Eigenschappen

Voorkeurslabelmaatgevende hoogwaterstand
AfkortingMHW
DefinitieHoogwaterstand, behorende bij de in de wet op de waterkering (art 3.2) gegeven Hoogwaterstand gebiedsfrequentie.
SynoniemMaatgevend Hoog Water, maatgevend hoog water, maatgevende hoge waterstand, maatgevende hoogwaterstanden, ontwerp waterstand, ontwerp waterstanden
Toelichting op definitieDe waterstand die als uitgangspunt wordt genomen voor het ontwerpen van de versterking van primaire waterkeringen. Deze waterstand is opgenomen in het randvoorwaardenboek. (MHW xxxx, waarin xxxx is het jaar van vaststelling.) (bron: Basisrapport zandige kust, Behorende bij de Leidraad Zandige Kust, TAW juli 1995 (gewijzigd) / Aquo)


Waterstand behorend bij een vastgestelde overschrijdingsfrequentie ten behoeve van het ontwerpen van waterkeringen. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-20d73806-ece3-4f0e-a30a-bcc9c9ffa5bd
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevende hoogwaterstandBreder
maatgevende hoogwaterstandBron van
maatgevende hoogwaterstandGerelateerd
maatgevende hoogwaterstandLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg