maaiveld


Eigenschappen

Voorkeurslabelmaaiveld
Afkortingmv
DefinitieHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen
Synoniemmv
Toelichting op definitieVoorbeeld is het grasland in een polder. (bron: Woordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap Ijsselmonde, 1985 / Aquo)


Het maaiveld (afkorting: mv) is het aardoppervlak inclusief bestrating en aardwerken zoals een talud of dijk, maar zonder vegetatie en bouwwerken zoals huizen en viaducten. (bron: Wikipedia)

Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht. Dit niveau varieert in hoogte en kan in Nederland boven of onder N.A.P. liggen. De diepte van de aangeboorde lagen worden in eerste instantie geregistreerd ten opzichte van het maaiveld. (bron: Joost de Vree)

Bovenkant of oppervlak van het natuurlijk of aangelegd terrein. Het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het grasland in een polder. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-384cc13e-bd25-49f1-86bc-d01f0cfbfe3b, https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaiveld, https://www.joostdevree.nl/shtmls/maaiveld.shtml
Afbeelding vani_NL.IMRO.0119.NijeveenSpijkersV-BPC1_0006.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maaiveldBreder
maaiveldBron van
maaiveldGerelateerd
maaiveldLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg