beschermd natuurmonument


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeschermd natuurmonument
DefinitieEen terrein of water dan wel het samenspel daarvan, dat om zijn natuurwetenschappelijke betekenis of zijn natuurschoon op grond van artikel 10, Natuurbeschermingswet 1998 als zodanig is aangewezen.
Synoniembeschermde natuurmonumenten
Toelichting op definitieVoor zover het gebied samenvalt met een N2000 gebied, kan het niet als een beschermd natuurmonument worden aangewezen. Voor een beschermd natuurmonument bestaat wel de mogelijkheid, maar geen verplichting tot het opstellen van een beheerplan. (Bron: BPRW/Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-735442ef-c071-4f58-a420-17d9ff6b51ee
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermd natuurmonumentBreder
beschermd natuurmonumentBron van
beschermd natuurmonumentGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg