primaire wateren


Eigenschappen

Voorkeurslabelprimaire wateren
DefinitieWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.
Synoniemprimair water, primaire watergang, primaire watergangen, primaire waterloop, primaire waterlopen, hydrologisch vak, hydrologische vakken, A-watergang, A-watergangen, leidingvak, leidingvakken, primaire oppervlaktewaterlichaam, primaire oppervlaktewaterlichamen
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-17196edc-5af4-491d-ab3d-7e2e9046ff3f, http://www.aquolex.nl/html5/?id=30241&type=term
Afbeelding vanhoofdwatergang
Hoofdwatergang in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in Groningen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
primaire waterenBreder
primaire waterenBron van
primaire waterenDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
WS-hoofdwater (Begrip)Brederprimaire wateren
hoofdwatergang (Begrip)Brederprimaire wateren
beek (Begrip)Deel vanprimaire wateren
Nationaal Water Model (Begrip)Gerelateerdprimaire wateren
aanvoervak (Begrip)Gerelateerdprimaire wateren
Rdf.jpgHoofdwatergangentypen.png
Soort vakOmschrijving
Af-/aanvoervak ​​​ Een hoofdwatergang die (indirect) water ontvangt via een inlaatsysteem. Bodemhoogte ligt boven inlaatpeil.
Afvoervak​​Een hoofdwatergang die (indirect) water ontvangt via een inlaatsysteem. Bodemhoogte ligt beneden inlaatpeil.