Oppervlakte-afvoer model

Eigenschappen

VoorkeurslabelOppervlakte-afvoer modelEen model van oppervlakte-afvoer, ook wel neerslagafvoermodel genoemd, is een voorstelling van het deel van de waterkringloop dat de oppervlakte-afvoer van een hydrologisch opvanggebied betreft.
DefinitieEen model van oppervlakte-afvoerDebiet uit een gebied., ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. neerslagafvoermodel genoemd, is een voorstelling van het deel van de waterkringloopDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater. dat de oppervlakte-afvoer van een hydrologisch opvanggebied betreft.
Toelichting op definitieHet model wordt meestal gebruikt om de oppervlakte-afvoer of afstromingHet transport van water uit een bepaald (stroom-)gebied. te begrijpen en om voorspellingen te kunnen doen over de afvoer om het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. te regelen of om waterbouwkundige maatregelen te ontwerpenProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden. voor het beheersen van overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan..

Hoewel het mogelijk is schaalmodellen te maken zijn de meeste afstromingsmodellen wiskundig modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid..

Wiskundige afstromingsmodellen kunnen ingedeeld worden in: - statistische modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid. (volgens de kansrekening)
- ervaringsmodellen (empirische of proefondervindelijke modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.)
- conceptuele modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid. (analoge modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.)
- Hydraulische transportmodellen (volgens de stromingsleer)

- Samengestelde modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlakte-afvoer_(model)
Afbeelding vanDrainage_basin.png

Een hydrologisch stroomgebied onderverdeeld in kleinere eenheden.

450px-Hydrologische_cyclus.png

Schema van de waterkringloopDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Oppervlakte-afvoer modelEen model van oppervlakte-afvoer, ook wel neerslagafvoermodel genoemd, is een voorstelling van het deel van de waterkringloop dat de oppervlakte-afvoer van een hydrologisch opvanggebied betreft.Breder
  • model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Oppervlakte-afvoer modelEen model van oppervlakte-afvoer, ook wel neerslagafvoermodel genoemd, is een voorstelling van het deel van de waterkringloop dat de oppervlakte-afvoer van een hydrologisch opvanggebied betreft.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
Oppervlakte-afvoer modelEen model van oppervlakte-afvoer, ook wel neerslagafvoermodel genoemd, is een voorstelling van het deel van de waterkringloop dat de oppervlakte-afvoer van een hydrologisch opvanggebied betreft.Gerelateerd
  • afvoer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkringloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg