vijver

Eigenschappen

VoorkeurslabelvijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap.
DefinitieGegraven waterpartijEen verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die permanent of periodiek water bevat., aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap.
SynoniemvijversGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap., vijvertjeGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. CHEOBS.

Een vijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. is een door de mens aangelegd, relatief klein meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater..

Klein opslag reservoirEen natuurlijk of kunstmatig gebied dat gebruikt wordt om water op te slaan..

Aangelegd waterbekken dat dient ter verfraaiing, maar ook als berging voor waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NPR 4768)

Gegraven waterpartijEen verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die permanent of periodiek water bevat., aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Digitaal Topografisch BestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken.)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-648fafb9-7970-4562-b090-bbdd5a3df083, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB03396, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4128
Afbeelding vanvijver
VijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. langs Maria in Campislaan, Assen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap.Breder
  • watervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg