boezem


Eigenschappen

Voorkeurslabelboezem
DefinitieHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.
Publieksvriendelijke toelichtingHet stelsel van wateren (meren, kanalen e.d.) dat tot voorlopige berging van het polderwater dient, voordat het op zee geloosd kan worden. Het water in de boezem kan door sluizen met of zonder bemalingswerktuigen (gemaal) op het buitenwater worden geloosd.
Synoniemboezems
Toelichting op definitieDe boezem is oppervlaktewater dat er toe dient om polderwater op te vangen en af te voeren. Het is dat deel van het oppervlaktewater binnen een waterschap dat geen vast peil heeft. Over het algemeen wordt het water uit de boezem op een rivier geloosd die het water naar zee of naar het IJsselmeer brengt. Wanneer waterlozing niet op een natuurlijke manier mogelijk is, slaat een boezemgemaal het water uit; in andere gevallen wordt het boezemwater middels een spuisluis geloosd.

Dat het water geen vast peil heeft, wil niet zeggen dat er niet naar een bepaald peil wordt gestreefd. Dit peil noemt men het streef- of boezempeil. Als het water tijdelijk wordt bewaard, om bijvoorbeeld later te worden geloosd, spreekt men wel van bergboezem.

Het niet bemalen (vrij lozend) gedeelte van een waterschap wordt ook boezem genoemd. Boezems kunnen complexe stelsels zijn van kanalen die met elkaar in verbinding staan. Voorbeelden van zulke stelsel zijn de Schermerboezem en de Rijnlandse boezem.

Rond veel boezems is het gebied eeuwenlang slechts extensief gebruikt, daardoor komt er in boezemlanden relatief vaak bijzondere flora en fauna voor.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-63e5d82e-d4eb-4c87-a0c6-8c375ba0dc72, https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)
Afbeelding vanBoezem Nieuwe Statenzijl

Boezem bij Nieuwe Statenzijl.

Eemskanaal boezem

Eemskanaal boezem

Eemskanaal boezem nabij Woltersum.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boezemBreder
boezemBron van
boezemGerelateerd
boezemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boezemgebied (Begrip)Brederboezem
boezemkanaal (Begrip)Brederboezem
boezempeil (Begrip)Brederboezem
boezemsysteem (Begrip)Brederboezem
boezemwater (Begrip)Brederboezem
meebewegende boezem (Begrip)Brederboezem
boezempeil (Begrip)Deel vanboezem
beslissingsondersteunend systeem hoogwater (Begrip)Gerelateerdboezem
boezemcapaciteit (Begrip)Gerelateerdboezem
spuien (Begrip)Gerelateerdboezem
Rdf.jpg