gebiedsvreemd water

Eigenschappen

Voorkeurslabelgebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.
DefinitieWater dat van buiten een bepaald gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.
Toelichting op definitieMeestal wordt boezemwater(water in) een stelsel van gemeen liggende, met elkaar in openverbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater bedoeld, dat een vrij homogene kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. heeft van IJsselmeer- en Rijnwater.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-c2449b9c-3abe-4e79-bb1a-6823858a0195
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.Breder
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
gebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.Gerelateerd
  • gebiedseigen water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • aanvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gebiedsvreemd waterWater dat van buiten een bepaald gebied wordt aangevoerd, veelal met een andere samenstelling.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg