wetland


Eigenschappen

Voorkeurslabelwetland
DefinitieGebieden die ondergelopen of verzadigd zijn van oppervlakte of grondwater met een frequentie en duur die lang genoeg is om vegetatie die typisch is aangepast voor het leven in verzadigde bodemomstandigheden, mogelijk te maken en ook deze normaliter ook ondersteund.
Synoniemwetlands, drasland, draslanden, waterrijk gebied, moeras, waterrijke gebieden, moerassen
Toelichting op definitieKan worden vernietigd door baggeren of opvullen.

(Bron: Frick GW (1984) Environmental Glossary. Rockville: Government Institutes. 325 pp. / Aquo)

Drasland is land dat permanent door water is verzadigd of tijdelijk is verzadigd door bijvoorbeeld opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide. Drasland vertoont hierdoor een karakteristieke vegetatie, een zeer grote biodiversiteit, aangepast aan deze wisselende omstandigheden. Het gebied dient veelal in de eerste plaats als opslag voor overtollig water. Bij overstroming neemt het gebied het teveel aan water op en bij droogte geeft het dat water af en bewaart zo het natuurlijk evenwicht. Een drasland verschilt van een moeras, dat meestal alleen zeer drassige grond betreft, terwijl een drasland een afwisseling van droog en nat kan zijn. De Waddenzee in Nederland is een voorbeeld van een drasland. Vroeger bestond Nederland veelal uit veen. Het grootste draslandgebied in de wereld is Pantanal, in Zuid-Amerika voor het grootste deel in Brazilië.

Door de vele soorten biotopen vlak bij elkaar is er een breed scala aan leven, wat onder andere weer veel vogels en roofdieren aantrekt. Draslanden worden wereldwijd veel beschermd onder de Conventie van Ramsar en de Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over watervogels. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-5e4fc3b6-04bb-45a1-b9bc-6b3405bd2838
Afbeelding vanwetland

Drasland, Fochteloerveen.

Vennetje, Fochteloerveen

Wetland, vennetje, Fochteloerveen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetlandBreder
wetlandBron van
wetlandGerelateerd
wetlandLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
broekbos (Begrip)Brederwetland
inlaag (Begrip)Brederwetland
1% norm (Begrip)Deel vanwetland
Rdf.jpg