territoriaal water


Eigenschappen

Voorkeurslabelterritoriaal water
DefinitieTerritoriaal water strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn, dit is het gebied waar de Nederlandse wetgeving geldt.
Synoniemterritoriale wateren, territoriale zone, territoriale zones, territoriale zee, territoriale zeeën
Toelichting op definitieKRW categorie om het gedeelte van de Nederlandse territoriale zee van 1 tot 12 zeemijl aan te duiden. Van 0 tot 1 zeemijl is kustwater. Territoriaal water wordt niet genoemd als waterlichaamcategorie in de KRW. Echter, artikel 2.1 van de KRW geeft aan dat de chemische status ook voor territoriaal water geldt. Deze optie als categorie geeft lidstaten de mogelijkheid om voor territoriaal water relevante informatie te rapporteren. (Bron: Dienst Hydrografie van Defensie)


Territoriale wateren (ook wel: territoriale zone, territoriale zee) zijn een zeestrook, grenzend aan het landgebied van een kuststaat, waarover de soevereiniteit van deze staat zich uitstrekt (met inbegrip van het luchtruim, de bodem en de ondergrond). De territoriale wateren worden gescheiden van het landgebied en de binnenwateren door de basislijn. Binnen de territoriale wateren kan een land zelf zijn wetten bepalen en rechtspraak toepassen.
Voorbeeldhttps://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/maritieme-zones-en-zeegrenzen/nederlandse-grenzen-op-de-noordzee
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-581bdf66-04b6-4c81-a4da-215c45ec8336
Afbeelding vanMaritieme zones Nederland
Maritieme zones Nederland.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
territoriaal waterBreder
territoriaal waterBron van
territoriaal waterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg