vervuilingseenheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelvervuilingseenheid
Afkortingve
DefinitieRekeneenheid bij de verontreinigingsheffing van oppervlaktewater die de vervuilingswaarde uitdrukt.
Publieksvriendelijke toelichtingDe eenheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten en waarmee de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing wordt vastgesteld.
SynoniemVE, ve, v.e., V.E.
Toelichting op definitieEen vervuilingseenheid is voor zuurstofbindende stoffen gelijk aan een inwonerequivalent. Voor andere stoffen wordt in de verordening een vracht per heffingsjaar vastgesteld, bijvoorbeeld een kilogram voor chroom, koper, lood, nikkel, zilver en zink en 100 gram voor arseen, cadmium en kwik. Eenpersoonshuishoudens betalen een v.e., onafhankelijk van de hoeveelheid afvalwater. Bedrijven met een waterverbruik kleiner dan 44 m³ per jaar, worden aangeslagen voor een v.e.


Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid vervuiling in water. Ieder jaar bepaalt het waterschap hoeveel één vervuilingseenheid kost. Het aantal vervuilingseenheden verschilt per situatie. U betaalt voor één vervuilingseenheid als u alleen woont. U betaalt voor drie vervuilingseenheden als u met twee of meer personen woont. GBLT bepaalt hoeveel mensen er bij u wonen met informatie van de gemeente. Ieder woonadres in Nederland betaalt voor één vervuilingseenheid of drie vervuilingseenheden.

Capaciteit in vervuilingseenheden / capaciteit zuiveringsinstallatie: Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag. De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald. (Bron: CBS)

De Vervuilingseenheid ve is de eenheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten en waarmee in Nederland de verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing worden vastgesteld.

De vervuilingseenheid werd vroeger alleen voor industrieel afvalwater gebruikt, dat met zware metalen was verontreinigd, terwijl voor huishoudelijk afvalwater de inwonerequivalent ie gold. Deze was gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen die een persoon per etmaal produceerde. De huidige eenheid kan voor beide soorten vervuiling worden gebruikt. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f8aefa6b-68fe-43b0-922e-dfe081df662d, https://gblt.nl/waterschapsbelasting/zuiveringsheffing-verontreinigingsheffing, https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83398NED#shortTableDescription, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervuilingseenheid
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vervuilingseenheidBreder
vervuilingseenheidBron van
vervuilingseenheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
huishoudelijk afvalwater (Begrip)Gerelateerdvervuilingseenheid
industrieel afvalwater (Begrip)Gerelateerdvervuilingseenheid
totale emissie (Begrip)Gerelateerdvervuilingseenheid
vervuilingswaarde (Begrip)Gerelateerdvervuilingseenheid
zuiveringseenheid (Begrip)Gerelateerdvervuilingseenheid
zuiveringsheffing (Begrip)Gerelateerdvervuilingseenheid
Rdf.jpg