algen


Eigenschappen

Voorkeurslabelalgen
DefinitieEen of meercellige fotoautotrofe organismen.
Synoniemalg, wier, wieren
Toelichting op definitieMet begrip van de zogenoemde cyanobacteriën, die chlorofyl en andere gekleurde pigmenten bevatten. Zij leven meestal in water en zijn in staat om hun celmateriaal op te bouwen door fotosynthese. (bron: Nederlands Normalisatie-instituut, Water - Termen en definities. NEN 6599, 1e druk, januari 1991 (gewijzigd) - vertaald uit ISO 6107-7-2 / Aquo / DIV)


Algen of wieren (oude wetenschappelijke naam: Algae) is een informele verzamelnaam voor een grote, diverse groep organismen. De tot de algen gerekende soorten, inclusief de soorten van de blauwwieren, hebben een botanische naam, dus een formele naam volgens de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants.

Algensoorten hebben gemeenschappelijk dat ze, net als planten, hun energie halen uit zonlicht waarbij ze tegelijkertijd zuurstof produceren. Veel algen hebben een vergelijkbare morfologie, maar zijn evolutionair gezien weinig verwant. Een voorgestelde definitie stelt dat algen "het groene pigment chlorofyl bevatten voor fotosynthese, en geen steriele (niet aan de voortplanting deelnemende) laag cellen hebben die om hun gameten is gelegen". Deze definitie is niet sluitend, omdat deze de kranswieren uitsluit.

De meeste algensoorten leven in waterige milieus, maar ze komen ook voor op steenachtig substraat, op boomschors en in mutualistische symbiose met schimmels: de zogenaamde korstmossen. Vrijwel alle algen betrekken hun energie uit zonlicht (ze zijn fotoautotroof), maar sommige soorten vullen hun energiebehoefte aan door koolstof op te nemen uit organisch materiaal, deze soorten zijn mixotroof. Enkele eencellige wieren, veel euglenofyten en dinoflagellaten, hebben gedurende de evolutie het vermogen verloren zelf energie uit licht om te zetten en zijn vrijwel volledig afhankelijk geworden van de externe aanvoer van energie; deze soorten zijn heterotroof.

Algen, in het bijzonder de prokaryotische Cyanobacteria (blauwalgen), behoren tot de oudste organismen op aarde. Vermoedelijk zijn de eerste planten uit zoetwateralgen geëvolueerd. Fossielen van algen uit het Vindhyagebergte zijn gedateerd op een ouderdom van 1,6 tot 1,7 miljard jaar. Over de vraag of blauwwieren wel of niet tot de algen moeten worden gerekend, lopen de meningen uiteen. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-141130ef-8b6a-4d7b-a30b-17b805080e8f, https://nl.wikipedia.org/wiki/Algen
Afbeelding van399px-Hot_water_streaming_over_Bird%27s_Nest_Terrace_and_green_algae.jpg

Groene algen

krooseneend1579xswb.jpg

Eendenkroos.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algenBreder
algenBron van
algenGerelateerd
algenLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algenbloei (Begrip)Brederalgen
algendrijflaag (Begrip)Brederalgen
cyanobacteriën (Begrip)Brederalgen
draadalgen (Begrip)Brederalgen
planktische algen (Begrip)Brederalgen
eutrofiëring (Begrip)Gerelateerdalgen
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdalgen
Rdf.jpg