bedding

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeddingGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. 
DefinitieGeulSmal en meestal diep water, smal kanaal. waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.
SynoniembeddingenGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. 
Toelichting op definitieGeulSmal en meestal diep water, smal kanaal. waardoor het rivierwater stroomt, de bodem tussen de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-41e431e0-c418-4970-b530-63bf4a877a65
Afbeelding vanbeekbedding, tekening
BeekbeddingHet lage deel van een beekdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beddingGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. Breder
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beddingGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beddingGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. Deel van
  • beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rivier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beekbedding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeddingGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. 
rivierbed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeddingGeul waardoor het rivierwater of beekwater stroomt, de bodem tussen de oevers. 
Rdf.jpg