beekbedding

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeekbeddingHet lage deel van een beekdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
DefinitieHet lage deel van een beekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt. waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
SynoniembeekbeddingenHet lage deel van een beekdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
Toelichting op definitieEen beddingbedding is de bodem van een beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en is begrensd door de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van de normale waterstroom, het zomerbed.
Afbeelding vanbeekbedding


beekbedding Drentse Aa

BeekbeddingHet lage deel van een beekdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beekbeddingHet lage deel van een beekdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.Breder
  • bedding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beekbeddingHet lage deel van een beekdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg