steen

Eigenschappen

VoorkeurslabelsteenHarde stof met een minerale samenstelling.
DefinitieHarde stof met een minerale samenstelling.
SynoniemstenenHarde stof met een minerale samenstelling., gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling., mineraalVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling., mineralenVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling.
Toelichting op definitieGesteente of steenHarde stof met een minerale samenstelling. is het vaste, consistente materiaal dat in de ondergrond onder de bodem ligt. Een gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. is opgebouwd uit fragmenten, die klasten worden genoemd, of uit mineralenVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling..

De aardkorstBuitenste schil van de aardbol. is opgebouwd uit talloze soorten gesteenten. Ze bepalen in belangrijke mate de eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van het aardoppervlak: het reliëfDe natuurlijke oneffenheid van een oppervlak en landschap, de draagkracht van de ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet., de bodemvorming en de waterhuishouding. Gesteente kan in drie hoofdgroepen worden verdeeld aan de hand van de manier waarop het vormt. Stollingsgesteente ontstaat door het stollenStollen of stolling is het natuurkundig proces waarbij materie de vloeibare aggregatietoestand verruilt voor de vaste aggregatietoestand. van gesmolten gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. (magma); sedimentair gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. door het bezinkenDoor neerslag uit een vloeistof gevormde laag. of neerslaan van sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag., en metamorf gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. door het groeien van nieuwe mineralenVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling. in ander gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling.. Door verweringVerwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij dit materiaal verandert als gevolg van invloeden van weer, klimaat, zogeheten exogene krachten, en onder invloed van de bodembiologie. Het gesteente breekt in stukken (mechanische verwering) , lost op in water, of verandert anderszins (chemische verwering). Het verschil met erosie is dat bij verwering het gesteente niet verplaatst wordt maar slechts afgebroken. en erosieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. kan gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. afgebroken worden, het materiaal dat wordt afgevoerd kan op een andere plek terechtkomen en daar een nieuw gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek..

Uit gesteenten worden mineralenVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling., ertsen of elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. van economisch belang gewonnen. Gesteente zelf kan ook waardevol zijn, bijvoorbeeld toegepast als natuursteen, zoals granietGraniet is een zuur (of felsisch) stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit drie mineralen: kwarts, veldspaten (kaliveldspaat en plagioklaas) en mica's (muscoviet en/of biotiet). Ook amfibool komt in graniet voor. en marmer.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28831&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesteente
Afbeelding vanStortsteen

StortsteenLos gestorte stukken natuursteen in een zekere sortering, gebruikt als verdediging tegen stroming en golfslag bij waterbouwkundige constructies. voor primaire waterkeringWaterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen., Waddenzee, Lauwersoog.

ijs

StortsteenLos gestorte stukken natuursteen in een zekere sortering, gebruikt als verdediging tegen stroming en golfslag bij waterbouwkundige constructies. langs Afsluitdijk.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
steenHarde stof met een minerale samenstelling.Breder
  • natuurlijke stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • mineraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
steenHarde stof met een minerale samenstelling.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
basalt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersteenHarde stof met een minerale samenstelling.
graniet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersteenHarde stof met een minerale samenstelling.
organogeen gesteente (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersteenHarde stof met een minerale samenstelling.
stortsteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersteenHarde stof met een minerale samenstelling.
mineraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdsteenHarde stof met een minerale samenstelling.
Rdf.jpg