steen


Eigenschappen

Voorkeurslabelsteen
DefinitieHarde stof met een minerale samenstelling.
Synoniemstenen, gesteente, mineraal, mineralen
Toelichting op definitieGesteente of steen is het vaste, consistente materiaal dat in de ondergrond onder de bodem ligt. Een gesteente is opgebouwd uit fragmenten, die klasten worden genoemd, of uit mineralen.

De aardkorst is opgebouwd uit talloze soorten gesteenten. Ze bepalen in belangrijke mate de eigenschappen van het aardoppervlak: het reliëf en landschap, de draagkracht van de ondergrond, de bodemvorming en de waterhuishouding. Gesteente kan in drie hoofdgroepen worden verdeeld aan de hand van de manier waarop het vormt. Stollingsgesteente ontstaat door het stollen van gesmolten gesteente (magma); sedimentair gesteente door het bezinken of neerslaan van sediment, en metamorf gesteente door het groeien van nieuwe mineralen in ander gesteente. Door verwering en erosie kan gesteente afgebroken worden, het materiaal dat wordt afgevoerd kan op een andere plek terechtkomen en daar een nieuw gesteente vormen.

Uit gesteenten worden mineralen, ertsen of elementen van economisch belang gewonnen. Gesteente zelf kan ook waardevol zijn, bijvoorbeeld toegepast als natuursteen, zoals graniet en marmer.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2ca22af5-4829-49e1-a20b-63d988f2cda7, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesteente
Afbeelding vanStortsteen

Stortsteen voor primaire waterkering, Waddenzee, Lauwersoog.

ijs

Stortsteen langs Afsluitdijk.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
steenBreder
steenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basalt (Begrip)Bredersteen
graniet (Begrip)Bredersteen
kunststeen (Begrip)Bredersteen
natuursteen (Begrip)Bredersteen
organogeen gesteente (Begrip)Bredersteen
stepping-stone (Begrip)Bredersteen
stortsteen (Begrip)Bredersteen
lithostratigrafie (Begrip)Gerelateerdsteen
mineraal (Begrip)Gerelateerdsteen
Rdf.jpg