steen

Eigenschappen

VoorkeurslabelsteenHarde stof met een minerale samenstelling
DefinitieHarde stof met een minerale samenstelling
SynoniemstenenHarde stof met een minerale samenstelling, gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling, mineraalVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling, mineralenVaste stoffen waaruit gesteenten zijn opgebouwd.Harde stof met een minerale samenstelling
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28831&type=term
Afbeelding vanStortsteen

Stortsteen voor primaire waterkeringWaterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen., Waddenzee, Lauwersoog.

ijs

Stortsteen langs Afsluitdijk.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
steenHarde stof met een minerale samenstellingBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
basalt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersteenHarde stof met een minerale samenstelling
graniet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersteenHarde stof met een minerale samenstelling
mineraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdsteenHarde stof met een minerale samenstelling
Rdf.jpg