reliëf

Eigenschappen

Voorkeurslabelreliëf
DefinitieDe natuurlijke oneffenheid van een oppervlak
Synoniembodemconfiguratie, bodemconfiguraties
Toelichting op definitieHet reliëf is in de aardrijkskunde het geheel van hoogtes en laagtes in het landschap, dat samen de verticale dimensie van het landschap vormt. Reliëf bestaat niet alleen uit het hoogteverschil tussen punten, maar ook uit de helling, de horizonlijn en de absolute hoogte van het oppervlak ten opzichte van het zeeniveau.

De hoogte en hoogteverschillen in een landschap worden op het land vastgesteld door het meten van de hoogte. Onder water gebeurt dit door het meten van de diepte (dieptemeting of bathymetrie).

De hoogste punten in het landschap worden bergen of heuvels genoemd. Een berg is hoger dan een heuvel, maar er is geen scherpe grens tussen heuvel en berg. Wat in het ene gebied eerder een berg genoemd wordt, kan in het andere gebied een heuvel heten. Gebieden met veel bergen en een hoog reliëf worden gebergtes genoemd. Een gebied met weinig reliëf heet een vlakte. De hoogte van een vlakte ten opzichte van het zeeniveau bepaalt het verschil tussen hoogvlaktes en laagvlaktes. Als sprake is van een hoogvlakte met aan weerszijden aflopende hellingen, spreekt men van een plateau.

Op landkaarten kan de hoogte worden weergegeven door hoogtelijnen, die verschillende hoogtezones scheiden. Met behulp van kleuren kunnen die hoogtezones op de kaart worden aangegeven.

Een helling kan worden beschreven met de hellingshoek (hoe steil de helling is) en de hellingsrichting (in welke richting ze helt). Een stuk grond dat naar dezelfde richting helt wordt een hellingsvlak genoemd. Als op een hellingsvlak neerslag valt, zal dat naar dezelfde richting afwateren of wegstromen. De plek waar twee verschillende hellingsvlakken bij elkaar komen heet een kniklijn. Is de kniklijn het laagste punt tussen de twee hellingsvlakken, dan is sprake van een dal, waar mogelijk een beek of rivier stroomt. Als de kniklijn het hoogste punt tussen de hellingsvlakken is, dan is er sprake van een kam. Een kam is onderdeel van een berg of heuvel.

Op kaarten kan de hellingshoek en hellingsrichting worden aangegeven met behulp van reliëfschaduwing. Ook kunnen de plaats en hoogte/diepte van opvallende reliëfelementen worden vermeld met symbolen of tekst. (Wikipedia)

Vorm van het oppervlak van een waterbodem (reliëf). (Hunze en Aa's)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3c859a92-12ab-4cb6-b69f-f9a039d14d2e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%ABf_(landschap)
Afbeelding van525px-AYool_topography_15min.png

Reliëfkaart van de aarde.

reliëfkaart Nederland
Reliëfkaart van Nederland.

waterbodem reliëfkaart

Waterbodem reliëfkaart.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
reliëfBreder
reliëfBron van
reliëfLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg