aardkorst


Eigenschappen

Voorkeurslabelaardkorst
DefinitieBuitenste schil van de aardbol.
Synoniemaardkorsten
Toelichting op definitieOnder oceanen bestaat deze uit zwaar basalt van 5-10 km dikte. Onder de continenten bestaat ze uit een 30 - 50 km dikke laag relatief lichter graniet achtig materiaal, bestaande uit silicium en aluminium. (bron: Aquo / DIV)


De aardkorst is de buitenste laag van de vaste Aarde, en bestaat voornamelijk uit gesteenten als granodioriet, gabbro en basalt. De korst vormt het bovenste deel van de lithosfeer, alle gesteenten en sedimenten die aan het oppervlak liggen behoren tot de korst.

De bovengrens van de korst wordt het aardoppervlak genoemd en de grens tussen de korst en de mantel wordt aangeduid als de Mohorovičić-discontinuïteit (of kortweg Moho). Het bepalen hiervan kan echter niet met boringen, omdat er tot deze diepte niet geboord kan worden. Hiervoor zijn seismologische metingen verricht, waarbij de snelheid van seismische golven door het gesteente wordt bepaald. In de aardkorst wordt soms op variabele diepte een andere seismische discontinuïteit gevonden, de Conraddiscontinuïteit. De korst wordt soms verdeeld in een bovenkorst boven deze discontinuïteit en een onderkorst eronder. Hoewel deze overgang in tegenstelling tot de Moho geen duidelijk verschil in chemische samenstelling betreft, kan men over het algemeen zeggen dat de onderkorst uit minder gehydrateerde en mafischere gesteenten bestaat dan de bovenkorst. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-27bab9b6-d0bb-44b2-840e-3577d32eb681, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkorst
Afbeelding van450px-Slice_earth.svg.png
Doorsnede van de Aarde, de aardkorst (1 continentale korst en 2 oceanische korst) vormt het dunne bovenste laagje.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aardkorstBron van
aardkorstDeel van
aardkorstGerelateerd
aardkorstLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aardlaag (Begrip)Brederaardkorst
aardoppervlak (Begrip)Gerelateerdaardkorst
beeker-sampler (Begrip)Gerelateerdaardkorst
geologische formatie (Begrip)Gerelateerdaardkorst
lithostratigrafie (Begrip)Gerelateerdaardkorst
Rdf.jpg