lithosfeer

Eigenschappen

VoorkeurslabellithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst.
DefinitieDe aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. onder de hydrosfeerDe hydrosfeer is binnen de fysische geografie het geheel van water op, onder en boven het oppervlak van een planeet. Dit omvat dus alle oceanen, zeeën, rivieren, (pak)ijs, sneeuw en grondwater. Een sfeer in de wiskunde is het oppervlak van een bol. De hydrosfeer wordt beschreven door de hydrologie. en de atmosfeer of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. speciaal de vaste gesteenten van de aardkorstBuitenste schil van de aardbol..
SynoniemsteenschaalDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst.
Toelichting op definitieDe lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. of steenschaalDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. is het buitenste gedeelte van de vaste AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. en is ongeveer 80 km dik (Afhankelijk van of het oceanische of continentale lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. betreft). De lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. verschilt van de onderliggende asthenosfeer doordat het gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. kouder, sterker en rigider is. De lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. omvat behalve de aardkorstBuitenste schil van de aardbol. het harde bovengedeelte van de mantel.

De lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. bestaat uit de aardkorstBuitenste schil van de aardbol. en het bovenste gedeelte van de aardmantel. De korst bestaat uit gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling. met de gemiddelde samenstelling van basaltDonkergekleurd, zeer hard, vulkanisch gesteente. (oceanische korst) of andesiet (continentale korst). De mantel bestaat uit mantelgesteente, dat de samenstelling van peridotiet heeft. Tussen de korst en de mantel bevindt zich een plotselinge overgang in chemische samenstelling, die de Mohorovičić-discontinuïteit (afgekort Moho) wordt genoemd.

De grens met de asthenosfeer wordt meestal gedefinieerd door de temperatuur, waarbij de overgang tussen de twee lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). te beschouwen is als een isotherm. Door de hoge temperatuur en drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. deformeert de asthenosfeer in tegenstelling tot de lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. alleen op plastische wijze. In de asthenosfeer vindt warmtestroom daarom ook door convectie plaats, de lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst. kan zijn warmte alleen door conductie kwijtraken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-08a60528-ba16-42a4-ba8a-036f7eb596bf, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithosfeer
Afbeelding van450px-Plate_tectonics_map.gif
De tektonische platen.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
lithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst.Deel van
  • aarde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanlithosfeerDe aarde onder de hydrosfeer en de atmosfeer of meer speciaal de vaste gesteenten van de aardkorst.
Rdf.jpg