sediment


Eigenschappen

Voorkeurslabelsediment
DefinitieKorrelvormig materiaal dat door verwering en erosie van het vaste aardoppervlak is ontstaan.
Synoniemsedimenten, afzetting, afzettingen, sedimentafzetting
Toelichting op definitieVooral door watertransport afgezet, anorganisch en organisch materiaal. Deze kan bestaan uit klei, loss, grind, zand, kiezels, stenen. (bron: Themagroep: Morfologie, Aquo / DIV)


Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.

Sediment of afzetting is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. Wanneer sediment wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteente. Recent afgezet materiaal is nog niet geconsolideerd maar kan in de tijd door consolidatie of lithificatie verharden.

In alle rivieren komen deze deeltjes voor. Hoe groter de stroomsnelheid hoe minder tijd ieder deeltje heeft om te bezinken, bij hogere snelheden wordt meer materiaal in suspensie meegesleurd. Bij de monding van de rivier vermindert de stroomsnelheid en worden deze deeltjes afgezet, hierdoor verzandt de onderloop van de rivier (bijvoorbeeld de Westerschelde) en wordt de scheepvaart bemoeilijkt. Het sediment kan door baggeren verwijderd worden, maar meestal is het slib vervuild, zodat het niet zomaar gestort kan worden.

Sediment verplaatst zich op verschillende manieren, zoals glijdend of rollend (over ander sediment of gesteente), zwevend door het water, of springend en stuiterend. Als de stroming in water of lucht een gelijkmatige beweging is zal de sedimentverplaatsing constant zijn. Als de stroming draait en kolkt ontstaan er ophopingen van sediment en sedimentloze plekken. Ribbels op het strand zijn hier een voorbeeld van.

Sedimentverplaatsing gebeurt overal, in buitendijks gebied onder invloed van het getij, binnendijks door (over)stromingen van rivieren. Zo wordt zand van Oost-Terschelling door de stroming meegenomen en wordt dat aan de westkant van Ameland weer afgezet. Na ongeveer tien jaar draait dit proces om en komt het sediment weer terug bij Terschelling. In de Waddenzee is door de sterke stroming ook goed te zien wat er gebeurt met het sediment: hele stukken van vaarroutes verplaatsen zich door dit proces. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-29eb9a70-c2e7-4aa0-bf04-ab04d6d094ba, https://www.aquo.nl/index.php/Id-266ddf69-5db9-4e8e-b317-2110960abcad, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sediment
Afbeelding vansediment


390px-Leman_img_0573.jpg

Sedimenttransport door de Rhône naar het Meer van Genève.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sedimentBreder
sedimentBron van
sedimentGerelateerd
sedimentLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
alluvium (Begrip)Bredersediment
baggerspecie (Begrip)Bredersediment
bezinking (Begrip)Bredersediment
grondmorene (Begrip)Bredersediment
korrel (Begrip)Bredersediment
sedimentatiesnelheid (Begrip)Bredersediment
sedimenttransport (Begrip)Bredersediment
afzetting (Begrip)Gerelateerdsediment
bagger (Begrip)Gerelateerdsediment
bezinkbare stof (Begrip)Gerelateerdsediment
dwarstransport (Begrip)Gerelateerdsediment
granulaire samenstelling (Begrip)Gerelateerdsediment
korreldiameter (Begrip)Gerelateerdsediment
korreloriëntatie (Begrip)Gerelateerdsediment
langstransport (Begrip)Gerelateerdsediment
percentage poriën (Begrip)Gerelateerdsediment
sedimentafzetting (Begrip)Gerelateerdsediment
valsnelheid (Begrip)Gerelateerdsediment
zandvang (Begrip)Gerelateerdsediment
zeefmaat (Begrip)Gerelateerdsediment
Rdf.jpg