bagger


Eigenschappen

Voorkeurslabelbagger
DefinitieBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Toelichting op definitieBlauwzwart mengsel van gedeeltelijk vergane, van organismen overgebleven stoffen en oeverafslag, dat als een slappe laag de bodem van stilstaande of langzaam stromende wateren bedekt. (bron: Aquo / DIV)


Met water verzadigde, zeer slappe laag op de bodem van niet snel stromende wateren, rijk aan organische stof, soms rijk aan koolzure kalk. B. bestaat uit een mengsel van min of meer vergaan plantaardig en dierlijk materiaal en oeverafslag.

De samenstelling varieert naar het gebied en naar de grondsoort en is vooral afhankelijk van de voedselrijkdom van het water en van die van de bodem. Verse b. is door reductie blauwzwart van kleur. In vele streken wordt b. als bemesting of aanvullende bemesting gebruikt (z. Baggerhoop), vooral voor de tuinbouw. In de droogmakerijen wordt het ook meermolm genoemd. (bron: Ensie)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-01031b5f-507d-4d83-88c2-1ef3b6a2833f, https://www.ensie.nl/agrarisch/bagger
Afbeelding vanBaggeren Oosterdiep Veendam


Baggeren Oosterdiep Veendam

Bagger
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baggerBreder
baggerBron van
baggerDeel van
baggerGerelateerd
baggerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggerdikte (Begrip)Deel vanbagger
afzetting (Begrip)Gerelateerdbagger
baggeren (Begrip)Gerelateerdbagger
baggerketen (Begrip)Gerelateerdbagger
bodemhoogte (Begrip)Gerelateerdbagger
verlanding (Begrip)Gerelateerdbagger
Rdf.jpg