organische stof

Eigenschappen

Voorkeurslabelorganische stof
AfkortingOSTOF
DefinitieMateriaal waaruit levende en dode organismen zijn opgebouwd en dat door micro-organismen kan worden afgebroken.
Publieksvriendelijke toelichtingMateriaal waaruit organismen zijn opgebouwd en door micro-organismen kan worden afgebroken.
Synoniemorganische stoffen, organische verbinding, organische verbindigen
Toelichting op definitieDe hoeveelheid organische stof kan worden berekend uit het gloeiverlies door een correctie voor aan kleimineralen gebonden water en door een correctie voor ijzer.

Organische stof in de natuur is biologisch materiaal dat bestaat uit dood weefsel en uit uitscheidingen van microorganismen. Een ander woord voor dood organisch materiaal is detritus, een term die vooral voor organische stof in water (oceanen, meren, rivieren) wordt gebruikt.

Organische stof in de bodem is afkomstig van vooral planten en voor een kleiner deel van dierlijke organismen (secretie van bodemfauna), en wordt bijvoorbeeld geleverd door plantenwortels, bladeren (in de natuur), graanstoppels, stalmest (in de landbouw). Organische stof bestaat in (bio)chemisch opzicht uit een mengsel van natuurlijke organische verbindingen: stoffen (biomoleculen) die binnen een organisme werden aangemaakt waar ze zorgden voor de homeostase, en nu terugkeren in de voedingsstoffenkringloop. Organisch materiaal op de bodem wordt de strooisellaag genoemd, en organische stof in de bodem humus; een zandbodem die humus bevat noemt men ook wel 'humeuze zandgrond'.

Een organische verbinding of organische stof is een chemische verbinding die in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen. Deze koolstofketen vormt het 'geraamte' van organische moleculen en kan lineair of ringvormig zijn. Kleine koolstofketens kunnen zich chemisch aaneenrijgen tot polymeren die tot vele duizenden koolstofatomen kunnen bevatten. Organische verbindingen worden bestudeerd door het vakgebied van de organische chemie.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-eea03944-246f-4dfa-9248-f2ab68f2c0eb, https://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_stof, https://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_verbinding
Afbeelding van270px-L-isoleucine-3D-balls.png
Het aminozuur isoleucine (C6H13NO2) is een goed voorbeeld van een organische verbinding. Koolstofatomen zijn zwart, waterstof is grijs, zuurstof rood, en stikstof blauw.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
organische stofBreder
organische stofBron van
organische stofLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benzeen (Begrip)Brederorganische stof
humus (Begrip)Brederorganische stof
polymeer (Begrip)Brederorganische stof
gloeirest (Begrip)Gerelateerdorganische stof
Rdf.jpg