mengsel


Eigenschappen

Voorkeurslabelmengsel
DefinitieTwee of meer verschillende elementen die bij elkaar gehouden worden in vastgestelde gehaltes door de aantrekkingskrachten die chemische bindingen worden genoemd.
Synoniemmengsels
Toelichting op definitie(bron: www.lenntech.com / Aquo)


Combinatie van twee of meer verschillende zuivere stoffen zonder dat daarbij de moleculen hun identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de moleculen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden (bron: Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – Deel 2: Praktische invulling: configuratie, extensie en implementatie van deel 1)

Mengsel of een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen; (bron: Wet milieubeheer) Mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen. (bron: Arbeidsomstandighedenbesluit)

Combinatie van twee of meer verschillende zuivere stoffen zonder dat daarbij de moleculen hun identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de zuivere stoffen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL))

Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende zuivere stoffen zonder dat hun moleculen daarbij hun chemische identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de moleculen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden. Het is mogelijk dat in een mengsel een chemische reactie optreedt, maar daarmee verandert het mengsel; er is na een chemische reactie sprake van een ander mengsel, met een andere samenstelling.
De drie bekendste mengsels zijn:

  • oplossingen,
  • emulsies
  • suspensies.


De chemische samenstelling van een mengsel heeft, naast de mengverhouding, betrekking op de chemische eigenschappen van de ingrediënten, en blijft daarom hetzelfde als atomen worden vervangen door isotopen van hetzelfde chemisch element.

Meer algemeen is een mengsel een combinatie van twee of meer verschillende zaken die door elkaar worden gehusseld: zo is beton een mengsel van (de zuivere stof) water, en (de mengsels) zand, cement en grind. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-57d31b69-2b48-43ca-8b72-4b3e1d6ebf32, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2299, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mengsel
Afbeelding vanscheidingmodel.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
mengselBreder
mengselBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
homogeen mengsel (Begrip)Bredermengsel
gehalte (Begrip)Deel vanmengsel
Rdf.jpg