molecuul

Eigenschappen

VoorkeurslabelmolecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.
DefinitieCombinaties van twee of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. atomenHet kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is. van dezelfde of verschillende elementenEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. die bijeengehouden worden door chemische bindingen.
SynoniemmoleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen., moleculeCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.: www.Het wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term "world wide web" aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in: een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen; de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden.lenntech.com.

Een molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. of moleculeCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit. Wanneer een molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. opgedeeld zou worden in nog kleinere deeltjes zouden de chemische eigenschappen veranderen.

Een molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. is opgebouwd uit atomenHet kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is. die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar verbonden zijn. Een chemische stofNaamgeving van elementen en verbindingen of groepen verbindingen. is gedefinieerd door de atomenHet kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is. waaruit het molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. bestaat en de onderlinge scheikundige verbindingenEen stroom voerend element. die tussen de atomenHet kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is. bestaan.

De massa van een molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen., of molecuulmassa, is gelijk aan de gezamenlijke massa van de atomenHet kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is. waaruit het molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. bestaat. De molecuulmassa wordt uitgedrukt in atomaire massaeenheden (weergegeven als u (unit)).

De afmetingen van moleculenCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen. liggen in de orde van nanometers. (1 nm = 1 × 10−9 m, één miljoenste millimeter).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-19d72d27-96f1-41db-86ac-4cd85f2fd11f, https://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul
Afbeelding vanmaxresdefault.jpg
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.Breder
  • stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
molecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.Gerelateerd
  • chemie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
benzeen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermolecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.
atoom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanmolecuulCombinaties van twee of meer atomen van dezelfde of verschillende elementen die bijeengehouden worden door chemische bindingen.
Rdf.jpg