baggerdikte

Eigenschappen

VoorkeurslabelbaggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)
AfkortingZROBAGDIDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)
DefinitieDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.)
SynoniembaggerdiktesDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24531&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
baggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)Breder
  • gegevenselement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
baggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)Deel van
  • bagger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)Gerelateerd
  • bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bodemhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bagger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanbaggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)
bodemhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbaggerdikteDoor milieucontroleur gemeten dikte baggerlaag tot op de vaste bodem (m)
Rdf.jpg