sedimentatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelsedimentatie
DefinitieHet proces van bezinking van deeltjes in het water door de zwaartekracht.
Synoniemafzetting, accumulatie
Toelichting op definitieOpmerking: men onderscheidt aanslibbing en aanzanding. (bron: Oosterloo, W., Woordenlijst NVA-cursus kwaliteitsbeheer oppervlaktewater, 1992. / Aquo)


Het afzetten van materiaal (slib, stof, zand, …) door water, wind of ijs als natuurlijk proces. Het bezinken van deeltjes in het water onder invloed van de zwaartekracht. (bron: DIV)

Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat.

In vlakke gebieden stromen rivieren trager. Het water wordt rustig en het meegenomen materiaal zakt naar de bodem. Ook wind en smeltend landijs leggen op een bepaald moment het meegenomen puin neer. Het zinken van verweringsmateriaal als de transportsnelheid van water, ijs of wind afneemt, heet sedimentatie. Meestal gebeurt dit door stromend water in zeeën of rivieren. Er zijn veel factoren die de sedimentatie bepalen:

 • snelheid van de stroming
 • korrelgrootte
 • materiële vracht
 • dalingsgraad
 • lossingshoeveelheid
 • wrijving
 • onstuimigheid
 • coagulerende dwarsdoorsnede

In de glaciale geomorfologie (bespreekt landschappen gecreëerd door gletsjers) onderscheidt men 5 accumulatievormen:

 • ongesorteerd sediment
 • grof materiaal
 • klei en slib
 • kalkhoudend materiaal
 • grote erratische blokken (zwerfkeien)

In een firnbekken is er sprake van accumulatie van sneeuw: dit is het accumulatiegebied. Daarnaast is er het ablatiegebied, de gletsjertong, waar het ijs afsmelt.

(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-499df0e9-6e02-480b-8ecb-c97a8c902bc9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sedimentatie
Afbeelding van525px-River_sedimentation_%26_erosion.jpg
Een rivier snijdt zijn eigen, eerder afgezette, horizontaal gelaagde lagen grind in. De lagen demonstreren het principe van oorspronkelijke horizontaliteit.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sedimentatieBreder
sedimentatieBron van
sedimentatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
sedimentatiegradiënt (Begrip)Bredersedimentatie
Rdf.jpg