erosie


Eigenschappen

Voorkeurslabelerosie
DefinitieHet proces waarbij grond, gesteente en dergelijke verplaatst worden door c.q. wegspoelen onder invloed van wind, stromend water of bewegende ijsmassa's.
Publieksvriendelijke toelichtingErosie is de schurende werking van water, wind en ijs op het aardoppervlak. Door deze krachten wordt de grond afgeslepen. Wanneer deze krachten jarenlang hun werk doen, verandert het aardoppervlak. Dit duurt vaak wel duizenden jaren.
Synoniemerodeert, eroderen, erodeerde, uitschuring
Toelichting op definitieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. Erosie is een fenomeen met een natuurlijke oorzaak. Menselijke activiteiten kunnen het erosieproces versterken, bijvoorbeeld door het kappen van bossen en het kaal houden van de bodem door ploegen. Erosie moet niet verward worden met verwering. Het verschil tussen erosie en verwering is dat bij erosie de grond verplaatst wordt, terwijl bij verwering de grond wel in stukjes breekt (mechanische verwering) of chemisch verandert (chemische verwering) maar op dezelfde plaats blijft. Wel is het zo dat verweerde grond vaak makkelijker erodeert. (bron: Wikipedia)

We kennen 4 soorten erosie.

  • watererosie
  • ploegerosie
  • winderosie
  • ijserosie
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5007ea94-18e7-432f-81dd-5f3899209ee0, https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie, https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/aardrijkskunde/wat-is-erosie-en-welke-verschillende-soorten-zijn-er
Afbeelding vanerosie
Erosie.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
erosieBreder
erosieBron van
erosieGerelateerd
erosieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abrasie (Begrip)Bredererosie
afschuiving (Begrip)Bredererosie
afslag (Begrip)Bredererosie
bodemerosie (Begrip)Bredererosie
erosiesnelheid (Begrip)Bredererosie
ijserosie (Begrip)Bredererosie
ploegerosie (Begrip)Bredererosie
watererosie (Begrip)Bredererosie
winderosie (Begrip)Bredererosie
bank (Begrip)Gerelateerderosie
lijnvormig element (Begrip)Gerelateerderosie
microstabiliteit (Begrip)Gerelateerderosie
oeverbeschermingsobject (Begrip)Gerelateerderosie
stortebed (Begrip)Gerelateerderosie
verwering (Begrip)Gerelateerderosie
Rdf.jpg