bank


Eigenschappen

Voorkeurslabelbank
DefinitieOndiepte ontstaan door sedimentatie of erosie van de omgeving.
Publieksvriendelijke toelichtingOndiepte in een water.
Synoniembanken, ondiepte, zandbank, ondieptes, zandbanken
Toelichting op definitieBlijft in de regel bij laag water onder water. (bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986, gewijzigd. / Aquo / DIV)


Een zandbank is een ophoping van zand op de bodem van een zee of meer. De zandophoping blijft meestal onder het wateroppervlak en is daarom bijzonder gevaarlijk voor de scheepvaart.

Een zandbank kan ontstaan door het storten van zand in zee (bijvoorbeeld van uitgebaggerde havengeulen) maar ontstaat meestal door natuurlijke stromingen. Als een zandbank ontstaat door de branding, wordt het een brandingsrug genoemd. Een brandingsrug kan zich zowel aan zeezijde als aan landzijde van de branding bevinden. Wanneer een brandingsrug zover aangroeit dat deze soms niet meer door de zee wordt overstroomd, wordt gesproken van een strandwal. De branding kan bodemdelen van de zeebodem loswoelen, die vervolgens weer worden afgezet op brandingsruggen aan weerszijden daarvan. Het gebied waaruit het bodemmateriaal is onttrokken, wordt een brandingstrog genoemd. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9239ffd7-99eb-42c1-a745-ba2618749989, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandbank
Afbeelding van390px-13-09-29-nordfriesisches-wattenmeer-RalfR-09.jpg
Zandbanken in de Noord-Friese Waddenzee (Duitsland)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bankBreder
bankBron van
bankGerelateerd
bankLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zandbank (Begrip)Brederbank
afzetting (Begrip)Gerelateerdbank
leem (Begrip)Gerelateerdbank
Rdf.jpg