geomorfologie


Eigenschappen

Voorkeurslabelgeomorfologie
DefinitieDeel van de fysische geografie dat de vorming van het aardoppervlak als onderwerp heeft.
Synoniemmorfologie, Geomorfologische, geomorfologische, Geomorfologisch, geomorfologisch
Toelichting op definitieStudie waarbij onderzocht wordt hoe de vormen van het aardoppervlak onder invloed van geologische en natuurkundige verschijnselen tot stand gekomen zijn. (Bron: Themagroep: Morfologie / Aquo)


Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert.

Deze uitwendige vormen kunnen omschreven worden naar:

  • morfometrie: studie van de vorm van het aardoppervlak en de variabiliteit ervan.
  • morfogenese: studie van het ontstaan van de vorm van het aardoppervlak.
  • morfodynamiek: studie van de veranderingen in morfometrie in relatie tot de mechanische krachten die worden uitgeoefend op het aardoppervlak (erosie, transport en afzetting van sediment; stroming van water en golfslag).
  • morfostructuur: studie van de relatie van de vorm van het aardoppervlak met de onderliggende gesteenten.
  • morfochronologie: studie van de evolutie doorheen de tijd van de vorm van het aardoppervlak. (bron: Wikipedia)


De Geomorfologische kaart van Nederland geeft informatie over de vorm en het ontstaan van het landschap.

Ieder geomorfologisch vlak op de kaart laat een landvorm zien. De landvormen worden gekarakteriseerd door het reliëf, type landschapsvorm (vormgroep), de ontstaanswijze (genese) en eventueel aanvullende informatie over de aard en morfologie van afdekkende sedimentpakketten en/of lokale reliëfaspecten. Een uitgebreide beschrijving van de legenda van de Geomorfologische kaart van Nederland is te vinden op: https://legendageomorfologie.wur.nl.

De Geomorfologische Kaart van Nederland maakt deel uit van de basisregistratie ondergrond (BRO), het 'model geomorfologie'. De bijbehorende brondocumenten, totstandskomings- en validatiedocumenten zijn opvraagbaar bij de BRO. De Geomorfologische kaart van Nederland versie 2019 bestaat uit drie lagen: de geomorfologische vlakken en twee bijbehorende kaartlagen ('dijken van geomorfologisch belang' en 'water van geomorfologisch belang'). Deze extra kaartlagen zijn niet als landvorm geclassificeerd, maar hebben een onderkent belang voor de geomorfologie ter plaatse. De dijken van geomorfologisch belang komen uit eerdere versies van de Geomorfologische kaart van Nederland (2004 & 2008). Het water van geomorfologisch belang is een selectie van de watervlakken uit de TOP10NL (april 2019). Meer info is te vinden
Voorbeeldhttps://geodata.nationaalgeoregister.nl/bzk/brogmm/atom/v1_0/index.xml,
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/56e8ce20-0e6f-4ef2-8c09-6e30bc3680b9,
https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMS
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2e5376a4-1865-4040-8f9c-d48ab3aadb56, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geomorfologie
Afbeelding van350px-Receding_glacier-nl.svg.png
Geomorfologische verschijnselen die door glaciale processen gevormd worden.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geomorfologieBreder
geomorfologieBron van
geomorfologieGerelateerd
geomorfologieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
erosie (Begrip)Gerelateerdgeomorfologie
landvorm (Begrip)Gerelateerdgeomorfologie
morfologie (Begrip)Gerelateerdgeomorfologie
Rdf.jpg