landschap

Eigenschappen

Voorkeurslabellandschap
DefinitieHet waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren bodem, reliëf, water, klimaat, flora en fauna, alsmede het menselijk handelen.
Synoniemlandschappen
Toelichting op definitieHet landschap is de leefomgeving van mensen. Het landschap wordt gevormd door een wisselwerking tussen het menselijk handelen en de natuurlijke gegevenheden en processen. Het landschap bestaat op een bepaald moment uit: - de levenloze ondergrond (abiotisch milieu): bodem, water, lucht en reliëf / - de levende have (biotisch milieu): planten en dieren / - de ruimtelijke neerslag van het menselijk gebruik: wegen, huizen, boerderijen, het geheel van antropogene elementen. (bron: Aquo)


Landschap is in de geografie een uitgestrekt stuk land dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden. De wetenschappelijke en beleidsliteratuur geven verschillende definities van een landschap. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
Afbeelding van520px-Woolde.jpg
Cultuurlandschap rond Woolde in Twente.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
landschapBreder
landschapBron van
landschapLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
landschapselement (Begrip)Brederlandschap
Rdf.jpg