duin


Eigenschappen

Voorkeurslabelduin
DefinitieMin of meer aansluitende zandheuvels langs de kust, al dan niet door de natuur gevormd, die het waterkerend vermogen ontlenen aan de geometrie en de hoeveelheid zand binnen het dwarsprofiel.
Synoniemduinen
Toelichting op definitieEen duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin is een landvorm, en ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen. Duinen langs kusten van laaggelegen gebieden zijn vaak ook waterkering.

Een duinengebied noemt men ook wel duinensysteem doordat een dynamische werking van wind en water de duinen soms van plaats doet veranderen, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Profielverdediging met behulp van duinen (Bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c26140ff-227f-4999-b04d-4e6e6bde0eef, https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin
Afbeelding vanduinen


duinen

duinen

Duinen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
duinBreder
duinBron van
duinGerelateerd
duinLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
duinvoet (Begrip)Brederduin
duinvoet (Begrip)Brederduin
duinvoet (Begrip)Brederduin
paraboolduin (Begrip)Brederduin
zeereep (Begrip)Brederduin
aansluitconstructie (Begrip)Gerelateerdduin
Rdf.jpg