ecologie


Eigenschappen

Voorkeurslabelecologie
DefinitieDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu.
Synoniemecologisch, ecologische, oecologie, omgevingsbiologie
Toelichting op definitie(Bron: NNI, 1991 - vertaald uit ISO 6107-3-26 / Aquo)


De (leer van de) wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en de omgevingsfactoren.

Ecologie, oecologie of omgevingsbiologie is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem.

De autoecologie is de studie op het niveau van één soort organisme (populatie) binnen een gegeven ecosysteem. De synecologie of gemeenschapsecologie bestudeert alle soorten organismen, ofwel de levensgemeenschap, van een gegeven ecosysteem.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-7ab57f4f-1160-45fd-b8c7-24a47f0e35ea, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
Afbeelding vanorganisatieniveaus.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologieBreder
ecologieBron van
ecologieGerelateerd
ecologieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
autecologie (Begrip)Brederecologie
biogeochemische kringloop (Begrip)Brederecologie
ecologiseren (Begrip)Brederecologie
vegetatiekunde (Begrip)Brederecologie
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (Begrip)Gerelateerdecologie
dierengemeenschap (Begrip)Gerelateerdecologie
ecohydrologie (Begrip)Gerelateerdecologie
ecologisch maaien (Begrip)Gerelateerdecologie
ecologische gradiënt (Begrip)Gerelateerdecologie
faunaduiker (Begrip)Gerelateerdecologie
sanering (Begrip)Gerelateerdecologie
vegetatietype (Begrip)Gerelateerdecologie
Rdf.jpg