geotechniek


Eigenschappen

Voorkeurslabelgeotechniek
DefinitieGeotechniek is de toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van het gedrag van grond en rots ten behoeve van het tot stand brengen van grond- en kunstwerken.
Synoniembodemonderzoek
Toelichting op definitieGeotechniek is de abstracte relatie tussen mens en grond, waarbij de beginselen van de geologie en grondmechanica worden toegepast op de civieltechnische bouw. Het omvat alles wat van grond of in de grond wordt gebouwd, zoals (paal)funderingen, dijken, kades, tunnels en wegophogingen.

Geotechniek is de toegepaste wetenschap die zich met bouwen op en in de grond bezighoudt.

Geotechniek is de methode (vaardigheid, techniek) waarmee een aantal waarden van de grond wordt bepaald, vaak ten behoeve van funderingen. Globaal behoren bodemonderzoek en advisering rond de bodemgesteldheid tot de geotechnische werkzaamheden.

Geotechniek of bodemonderzoek in ruimere zin is te delen naar: - veldonderzoek - laboratoriumonderzoek - funderingscontrole en de daarvan afgeleide bouwbegeleiding en monitoring - advisering.

Onderwerpen zijn

  • tunnels en andere ondergrondse werken
  • funderingen
  • grondconstructies zoals dijken
  • damwanden
  • grondwater rondom de bouwput


In Nederland is veel kennis aanwezig op het gebied van de geotechniek, aangezien bouwen in het westen van Nederland erg lastig is. De grond is hier te weinig draagkrachtig om gebouwen en grote constructies zonder fundering te bouwen.
Voorbeeldhttp://www.groundxplorer.com/nl/geotechniek
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-50cb9df3-f9b4-46a5-ba88-9c982e140cd9, https://www.geobest.nl/nl/wat-is-geotechniek, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geotechniek, https://www.joostdevree.nl/shtmls/geotechniek.shtml
Afbeelding vantoepassing-geotechniek-2.jpg
Lokale verschillen in dragend vermogen van de ondergrond.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geotechniekBreder
geotechniekBron van
geotechniekGerelateerd
geotechniekLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geotechnisch archief (Begrip)Bredergeotechniek
sondering (Begrip)Bredergeotechniek
geotechnisch profiel (Begrip)Deel vangeotechniek
grondmechanica (Begrip)Gerelateerdgeotechniek
Rdf.jpgAquaduct-Muiden-noordzijde-Vecht-damwand-3_bijgesneden_1.jpg

sondeerapparaat-kleur.jpg
Diepsonering.